Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet

Suomessa on kattavat jokamiehenoikeudet. Nämä oikeudet antavat kaikille luvan niin vapaalle liikkumiselle luonnossa kuin myös luvan käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka alueet omistaa tai hallitsee. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy kuitenkin aina vaatimus luonnon käyttämisen harmittomuudesta. Luontoa ei saa vahingoittaa ja tulen sytyttämiseen on kysyttävä maanomistajan lupa.

Maamme runsaat metsät ja vesistöt antavat erinomaiset puitteet liikkua ja virkistäytyä luonnossa. Luonnosta nauttiminen onkin Suomessa taattu kaikille täällä oleskeleville jokamiehenoikeuksien nojalla. Riippumatta alueen omistus- tai hallintaoikeudesta, jokamiehenoikeudet takaavat jokaiselle oikeuden liikkua ja oleskella luonnossa ilman maanomistajan lupaa tai maksuja. Oikeudet tuovat mukanaan myös velvollisuuksia, eikä oikeutta saa käyttää haittaa tai häiriötä tuottavalla tavalla. Jokamiehenoikeuksiin sisältyykin vaatimus oikeuksien käytön harmittomuudesta. Huomioitavaa on, että luonnonsuojelu alueilla voi olla liikkumista ja muita jokamiehenoikeuksia koskevia rahoituksia. Lisäksi rajavyöhyke- ja maanpuolustusalueilla ei ole sallittua liikkua jokamiehenoikeuksien nojalla. Myös yksityisalueet on hyvä kiertää sopivan matkan päästä.

Jokamiehenoikeudella saat

• Liikkua luonnossa omin voimin eli jalan, hiihtäen tai pyöräillen.
• Liikkua muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua. Esimerkiksi talvella pellon yli voit kulkea.
• Oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua. Esimerkiksi voit telttailla riittävän etäällä asumuksesta. Sovi maanomistajan kanssa pidempiaikaisesta leiriytymisestä.
• Poimia luonnonvaraisia marjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kukkia. Saat myös kerätä pihlajan- ja katajanmarjoja.
• Kerätä maahan pudonneita käpyjä, terhoja tai kuivia risuja.
• Kerätä kääpiä puuta vahingoittamatta. Huomaa, että pakurikääpää ei saa ottaa, sillä sen irrottaminen voi vahingoittaa puuta.
• Kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä.
• Kalastaa mato-ongella ja pilkillä. 

Jokamiehenoikeudella et saa

• Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille.
• Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia.
• Häiritä poroja ja riistaeläimiä.
• Kaataa tai vahingoittaa kasvavia tai kuolleita puita. Puista ei saa ottaa oksia, tuohta, kuorta, käpyjä, pihkaa tai mahlaa ilman maanomistajan suostumusta. Tarvitset siis maanomistajan luvan vihreiden tuoreiden oksien katkomiseen esimerkiksi saunavihtaa varten.
• Ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta, jäkälää, maa-ainesta tms. toisen maalta.
• Kerätä pakurikääpää, sillä sen irrottaminen voi vahingoittaa puuta.
• Tehdä tulta toisen maalle ilman lupaa tai pakottavaa tarvetta. Jos metsäpalovaara on ilmeinen, niin avotulta ei saa sytyttää edes maanomistajan luvalla.
• Häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla.
• Roskata ympäristöä.
• Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa.
• Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.
• Päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle.
• Pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella.
• Pitää koiraa kytkemättömänä 1.3.-19.8. välisenä aikana, jolloin riistaeläimillä on poikasia.

Mene metsään, se virkistää!
Blogi | 2 min

Mene metsään, se virkistää!

Lue lisää
Jyrkänteen lohkareiden takaa löytyi luolasto
Artikkeli | 2 min

Jyrkänteen lohkareiden takaa löytyi luolasto

Lue lisää
Lihaskuntoharjoittelulla keho kuntoon metsässä
Blogi | 4 min

Lihaskuntoharjoittelulla keho kuntoon metsässä

Lue lisää