Metsävaratiedon siirtäminen
- Lue ohjeet luvan antamiseen

Näiden ohjeiden avulla voit antaa suostumuksesi metsään.fi-palvelussa metsävaratietojesi siirtoon UPM:n tietojärjestelmään. 

Metsävaratietojen siirron jälkeen voit UPM Metsä -verkkopalvelussa

- nähdä metsäsi tulo- ja menoarviot

- tarkastella puuston kehitysennusteita

- nähdä metsäsi hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet

- käyttää metsävarallisuuden hallintaa helpottavia työkaluja

- tarkastella metsäomaisuutesi tilannetta yksityiskohtaisesti

- tehdä sähköiset puukaupat ja tilata metsänhoitopalveluja.

 

Lue lisää, miten pääset metsänhoidossa liikkeelle metsävaratietoa hyödyntämällä.

Metsään.fi palvelussa olevan metsävaratiedon kattavuudessa voi olla puutteita, joten metsävaratieto voi puuttua kokonaan tai osittain kiinteistön alueelta. Huom. Kuolinpesän osakkaat voivat kirjautua palveluun, kun perukirja tai vahvistettu osakasluettelo on toimitettu Metsäkeskukselle.

 

  
 Kirjautumisen jälkeen sinulle aukeaa Metsään.fi-palvelun Asiointi > Metsätietojen luovutus-sivu. Palveluntarjoajana, jolle suostumus annetaan, näkyy UPM Kymmene Oyj, Helsinki.

1. Aktivoi Anna palveluntarjoajalle suostumus metsätilan tietojen luovutus -kohtaan SIIRTOON -kenttä. Jos tiloja on useita, voit aktivoida haluamasi tilat samalla kertaa.

2. Paina TALLENNA.

 

 

 

 

Suostumus kiinteistön metsävaratietojen siirtoon on annettu. Tietojen näkyminen UPM Metsä -verkkopalvelussa vie noin 3-5 arkipäivää.