UPM Generationsväxling

Planera och genomför generationsväxlingen på ett lyckat sätt. Via oss får du smidigt kontakt med vår samarbetspartners erfarna juridiska experter.

UPM Generationsväxling – smidigt till nästa generation 

Vid en generationsväxling är det mycket att hålla reda på samtidigt. Tillsammans med experterna hittar du den lämpligaste lösningen för hur skogen kan övergå till nästa generation. Vi hänvisar dig till en expert.

Följande steg efter den inledande kartläggningen

1. Familjens mål och behov kartläggs tillsammans med en expert.

2. Experten föreslår ett åtgärdsalternativ.

3. Experten utarbetar nödvändiga handlingar för dig.

4. Skogsägaren får arrangemanget enligt allt i ett-principen.

Vad ingår i UPM Generationsväxling?

En kostnadsfri skogsvärdering

Vi värderar dina skogar kostnadsfritt om informationen om dina skogstillgångar har överförts till UPM:s informationssystem.

Via oss kommer du smidigt i kontakt med en juridisk expert

Vi för dig samman med en pålitlig juridisk expert. I den inledande kartläggningen planerar experten och du tillsammans de lösningar som passar dig bäst. Du får förslag på funktionellt och juridiskt hållbara lösningar.

I planeringen beaktas skatteeffekterna som är förknippade med olika alternativ. Frågorna kan till exempel gälla arvs- och gåvobeskattning, skogsgåvoavdrag, beskattning av överlåtelsevinst och överlåtelse, skattelättnad vid generationsväxlingsaffären samt skogsavdrag. Vid behov utarbetar experten ansökningar om förhandsavgörande för dig.

Efter den inledande kartläggningen får du ett fast pris eller ett prisintervall på kostnaderna för uppdraget. Uppdraget avtalas separat efter den inledande kartläggningen.

Du får alla handlingar som behövs

Experten utarbetar alla nödvändiga handlingar som du sedan får underteckna. Till exempel köp och gåvor, arvskiften och testamenten sköts enkelt. I tjänsten får du också lagfartsansökningar och skattedeklarationer.

Hur beställer jag tjänsten UPM Generationsväxling?

Du kommer igång med generationsväxlingen genom att ge ditt samtycke till att vi lämnar ut dina personuppgifter till den juridiska experten. Du kan också kontakta din närmaste skogskundansvariga eller UPM Skogs kundservice.

Tidpunkt

Överföring av skogsbruket till den yngre generationens ägo

Pris

Skogens värde 0 €

Gäller i samband med tjänsten UPM Generationsväxling. Informationen om dina skogstillgångar måste ha överförts till UPM:s informationssystem.

Den inledande kartläggningen 250 €

ingår moms 24 %

Prisexempel: Den inledande kartläggningen och upprättandet av de grundläggande handlingarna för fastighetsaffären, sammanlagt 1 000 €

ingår moms 24 %

Priserna gäller tills vidare utan förbindelse.

Vi förmedlar dina uppgifter till experten. För detta behöver vi ditt samtycke till att personuppgifterna lämnas ut. Experten tar kontakt när du har gett ditt samtycke.

Utlämnande av personuppgifter
Tips om skogsbeskattning – Skogsavdrag om du ärvt skog
Artikel

Tips om skogsbeskattning – Skogsavdrag om du ärvt skog

Läs mer
Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar
Artikel | 4 min

Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer