UPMSkog

UPM Generationsväxling

Tillsammans med UPM Skogs experter finner du den bästa lösningen för dig när du ska överlåta skog till följande generation.

UPM Generationsväxling

UPM Generationsväxling – smidigt till nästa generation 

En generationsväxling kräver att många saker hanteras samtidigt. Finansieringskalkyl, förutseende skatteplanering och utnyttjandet av virkesförsäljning ingår i god hushållning vid genomförandet av en generationsväxling.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Du genomför en enkel och säker generationsväxling

Du får tillgång till vår kombination av juridisk expertis och skogskunnande. Våra experter planerar skräddarsydda lösningar tillsammans med dig.

Du tar hänsyn till skattepåföljder och skattelättnader för olika åtgärdsalternativ

Skattefrågor som uppstår i samband med en generationsväxling på en skogsfastighet rör till exempel arvs- och gåvoskatt, skogsgåvoavdrag, beskattning av överlåtelsevinst och överlåtelse, skattelättnad vid generationsväxling och skogsavdrag. Våra experter upprättar ansökan om förhandsavgöranden vid behov.

Du genomför generationsväxlingen enligt principen ”nyckeln i handen”

Vi förbereder förslag på åtgärder för ditt godkännande och förbereder nödvändiga dokument för generationsväxlingen och tillhörande skattedeklarationer och lagfartsansökningar för din underskrift.

Vad ingår i UPM Generationsväxling?

 • Kartläggning av utgångsläget
 • Generationsväxlingsplan
 • Förslag på åtgärder relaterade till följande ärenden:
  • Fastigheters överlåtelsesätt, såsom köp och gåva
  • Familje- och kvarlåtenskapsrättsliga åtgärder, såsom avvittring, arvskifte och testamenten 
  • Arvs- och gåvobeskattning, beskattning av överlåtelsevinst och överlåtelse

  • Skogsgåvoavdrag

  • Skogsavdrag
  • Finansiering av generationsväxlingen

  • Syskonens arvsrättsliga ställning

  • Grundande av samfälld skog eller anslutning till samfälld skog

 • Kundens beslut om åtgärden

 • Upprättande av handlingar
 

 

Titta på videon

 
 

Tidpunkt

Överföring av skogsbruket till den yngre generationens ägo

Pris

Från 1000 €

+ moms 24 %

Begär offert