Varför lönar det sig att bli UPM Partner?

Med hjälp av UPM Partnerskapsavtal garanterar du en produktiv, långsiktig och planenlig skötsel av din skog. Du får hjälp av en pålitlig expert på skog samt värdefulla förmåner för virkeshandel och skogsvård.

Genom att ingå ett partnerskapsavtal med oss besluter vi tillsammans om hur dina skogsärenden ska skötas. Vår del av avtalet är att ta hand om din skogsegendoms värdeökning och sköta om din skog som om den vore vår egen – det har vi över hundra års erfarenhet av. Vårt löfte till dig är att göra det med sakkännedom, ansvar och på ett sätt som respekterar din skogs behov.

Du får tillgång till en personlig skogsfackman och värdefulla förmåner

Ett partnerskapsavtal med oss garanterar din ekonomiska fördel i virkeshandels- och skogsskötselsärenden samt en personlig skogsrådgivare som hjälper dig med alla dina skogsrelaterade frågor. Partnerskapsavtalet är avgiftsfritt och gäller tills vidare.

Planenlig skötsel av din skog

Som vår partner vet du alltid hur din skog mår och vad som borde göras näst. Du kan se hur värdet på din skog utvecklas och hur du kan påverka det med högklassig skogsvård.

En klar åtgärdsplan utarbetas för din skogsegendom och den granskas och kompletteras årligen och hjälper dig att fatta beslut gällande skogen. Med hjälp av din skogsbruksplan kan vi beakta din skogs behov, från virkeshandel till skogsvård. På det här viset blir det lättare att förutse den ekonomiska avkastningen från din skog.

Enkelt skogsägande

Vår uppgift som din partner är att göra det enkelt för dig att äga skog. Virkeshandel med oss omfattar alla åtgärder från planeringsskedet till avverkning, transport och skapandet av ett plantbestånd. Som partner får du företräde till de högklassiga odlade plantorna i vår plantskola för att skapa en ny skog.

Är du redo att bli partner?
Artikel | 1 min

Är du redo att bli partner?

Läs mer
Hur säkerställer jag det bästa priset i en virkesaffär? Så här fungerar prisgarantiförmånen
Artikel | 2 min

Hur säkerställer jag det bästa priset i en virkesaffär? Så här fungerar prisgarantiförmånen

Läs mer
I egenskap av vår partner får du kostnadsfri bekämpning av rotticka
Artikel | 2 min

I egenskap av vår partner får du kostnadsfri bekämpning av rotticka

Läs mer