Utvecklingen av skogsvårdsmetoder

Skogsvården har med tiden mekaniserats och antalet skogsarbetare har minskat. I framtiden utvecklas de maskinella metoderna inom skogsvården ytterligare.

Vid en traditionell skogsförnyelse bereddes förnyelseytan antingen med en harv som drogs av en skogstraktor eller med en grävmaskin. Sedan planterade skogsarbetaren plantorna eller sådde fröna för hand. En modern planteringsmaskin sköter på samma gång både markberedningen och planteringen.

Cirka 3–5 år efter skogsodlingen är det dags för tidig röjning av plantskogen. Tidig röjning görs på modernt sätt med en brunnsröjningsmaskin som rensar slyet och dess rötter som försämrar plantans utveckling inom en radie på cirka en meter runt plantan. Plantskogsröjningen kan också göras maskinellt.

Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer
Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer