Utvecklingen av skogsvårdsmetoder

Skogsvården har med tiden mekaniserats och antalet skogsarbetare har minskat. I framtiden utvecklas de maskinella metoderna inom skogsvården ytterligare.

Vid en traditionell skogsförnyelse bereddes förnyelseytan antingen med en harv som drogs av en skogstraktor eller med en grävmaskin. Sedan planterade skogsarbetaren plantorna eller sådde fröna för hand. En modern planteringsmaskin sköter på samma gång både markberedningen och planteringen.

Cirka 3–5 år efter skogsodlingen är det dags för tidig röjning av plantskogen. Tidig röjning görs på modernt sätt med en brunnsröjningsmaskin som rensar slyet och dess rötter som försämrar plantans utveckling inom en radie på cirka en meter runt plantan. Plantskogsröjningen kan också göras maskinellt.

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer
Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna
Artikel | 3 min

Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna

Läs mer