Metsänhoitomenetelmien kehittyminen

Metsänhoito on ajan mittaan koneellistunut ja metsurien määrä on vähentynyt. Tulevaisuudessa metsänhoidon koneelliset menetelmät kehittyvät entisestään.

Perinteisessä metsänuudistamisessa uudistettava alue muokattiin joko metsätraktorin vetämällä äkeellä tai kaivinkoneella. Tämän jälkeen metsuri istutti taimet tai kylvi siemenet käsityönä. Nykyaikainen istutuskone hoitaa yhdellä kertaa sekä maanpinnan muokkauksen että taimien istuttamisen.

Noin 3–5 vuoden kuluttua metsän viljelystä on aika taimikon varhaisperkaukselle. Varhaisperkaus suoritetaan nykyaikaisin menetelmin kitkevällä reikäperkauskoneella, joka kitkee taimen kehitystä haittaavat vesakon juurineen kasvatettavan taimen ympäriltä noin metrin etäisyydeltä. Myös koneellinen taimikon raivaus on mahdollista.

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?
Artikkeli | 4 min

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää
Vaali metsäsi hyvinvointia
Artikkeli | 1 min

Vaali metsäsi hyvinvointia

Lue lisää