Metsänhoitomenetelmien kehittyminen

Metsänhoito on ajan mittaan koneellistunut ja metsurien määrä on vähentynyt. Tulevaisuudessa metsänhoidon koneelliset menetelmät kehittyvät entisestään.

Perinteisessä metsänuudistamisessa uudistettava alue muokattiin joko metsätraktorin vetämällä äkeellä tai kaivinkoneella. Tämän jälkeen metsuri istutti taimet tai kylvi siemenet käsityönä. Nykyaikainen istutuskone hoitaa yhdellä kertaa sekä maanpinnan muokkauksen että taimien istuttamisen.

Noin 3–5 vuoden kuluttua metsän viljelystä on aika taimikon varhaisperkaukselle. Varhaisperkaus suoritetaan nykyaikaisin menetelmin kitkevällä reikäperkauskoneella, joka kitkee taimen kehitystä haittaavat vesakon juurineen kasvatettavan taimen ympäriltä noin metrin etäisyydeltä. Myös koneellinen taimikon raivaus on mahdollista.

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää