Tidpunkten för en virkesaffär

Många faktorer kan inverka på när det är bäst att göra en virkesaffär. Det kanske måste göras avverkningar i skogen som är nödvändiga ur skogsvårdens synvinkel. Skogsägaren kan göra virkesaffärer av ekonomiska orsaker.

Med hjälp av ändamålsenlig skogsvård, dit även avverkning av trädbeståndet hör, säkerställs avkastningen från skogarna även i fortsättningen. Ibland kan en fördröjning leda till förluster. Virkeshandel blir aktuell åtminstone när tillväxten har blivit långsam. Ett murknande trädbestånd kan ibland till och med sänka skogens värde. Gallringar och även förnyelseavverkningar är skogsvårdsåtgärder och därför är det viktigt att även med hjälp av virkesaffärer säkerställa att skogen mår bra. Om skogen är välskött kan du med större sannolikhet göra virkesaffärer med regelbundna mellanrum.

Ofta är skogsegendomen en viktig inkomstkälla, regelbundet eller som engångsföreteelse. Möjligheten till ekonomisk vinst bedöms alltid för ett enskilt objekt så att skogen ger avkastning även framöver.

När du planerar en virkesaffär är det bäst att kontakta UPM:s skogsexpert. Med expertens hjälp är det lätt att kontrollera avverkningsbehoven i skogarna och planera avverkningarna så att de även stöder skogsägarens ekonomi. Kartläggningen görs utgående från skogsägarens önskemål och de uppställda målen.

 

Läs om den bästa tidpunkten för virkeshandel

Din skog berättar när det är dags att sälja virke
Artikel | 11/15/2017 11:54:25 | 2 min

Din skog berättar när det är dags att sälja virke

Läs mer
Kontantköp
Wiki

Kontantköp

Läs mer
Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tillstånd, anmälningar och handlingar i anslutning till en virkesaffär

Läs mer
Rotköp
Wiki

Rotköp

Läs mer