Puukaupan ajoitus

Puukaupan sopivaan ajoitukseen voi vaikuttaa monta tekijää. Puukauppa voi olla metsänhoidollisesti järkevin ratkaisu tai metsänomistajalla voi olla taloudellinen tarve puukaupalle.

Metsässä saattaa olla metsänhoidollisessa mielessä hakkuutarpeita. Hyvällä metsänhoidolla, johon kuuluu myös puuston hakkuu, varmistetaan metsien tuotto myös jatkossa. Joskus viivyttely voi olla tappiollista. Puukauppa on ajankohtainen ainakin silloin, kun kasvu on hiipunut vähäiseksi. Lahoava puusto saattaa joskus jopa vähentää metsän arvoa. Harvennushakkuut ja myös uudistushakkuut ovat metsänhoitoa, niinpä on tärkeää huolehtia myös puukaupoin metsän hyvinvoinnista. Hyvin hoidettu metsä varmistaa paremmin sen, että puukauppaakin voi tehdä säännöllisesti.

Metsänomistajalla voi olla taloudellisia tarpeita tehdä puukauppaa. Usein metsäomaisuus on merkittävä tulonlähde, säännöllisesti tai kertaluontoisemmin. Taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuus katsotaan aina kohteen mukaan niin, että metsän tuottaa myös jatkossa.

Puukauppaa suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä UPM:n metsäammattilaiseen. Hänen avullaan on helppo tarkistaa metsien hakkuutarpeet ja suunnitella hakkuut tukemaan myös metsänomistajan taloutta. Kartoitus tehdään metsänomistajan toiveita ja tavoitteita kuunnellen.

 

Lue lisää puukaupan ajoituksesta

Metsäsi kertoo, milloin on puukaupan aika
Artikkeli | 07/07/2017 10:34:26 | 2 min

Metsäsi kertoo, milloin on puukaupan aika

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
Artikkeli | 5 min

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää