Skogsskatteanteckningar

Skogsskatteanteckningarna är en viktig del av en god ekonomi.

Skatteförvaltningen får information om inkomster från virkesförsäljning via skogsbrukets skattedeklarationer och virkets köpare. Att anmäla om avdrag och därigenom få skatteinbesparingar är däremot helt beroende av skogsägarens noggrannhet. Ofta ackumuleras avdrag från många olika utgiftsposter och med hjälp av anteckningar garanterar du att du också får alla avdrag du är berättigad till. Spara verifikat och anteckningar med bilagor i sex år efter utgången av beskattningsåret. Skatteförvaltningen kan be om att få kontrollera anteckningarna med bilagor.

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Beskattning av inkomst av virkesförsäljning
Wiki | 1 min

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer
Skogsbrukets utgifter
Wiki

Skogsbrukets utgifter

Läs mer