Skogsförnyelse

Skogsförnyelsen är lönsam då trädbeståndet är tillräckligt grovt eller gammalt. Efter en förnyelseavverkning ska skogen förnyas antingen genom att plantera trädplantor som lämpar sig för ståndorten, så trädfrön eller på naturlig väg till exempel med hjälp av fröträd.

Före skogsförnyelsen är det ibland nödvändigt att med röjsåg avlägsna träd som lämnat kvar på växtplatsen. Den första förnyelseåtgärden är markberedning med en metod som lämpar sig för ståndorten. Beredningen är viktig för att säkerställa att plantorna börjar växa. En eventuell stubbrytning för att få energivirke underlättar planteringsarbetet och minskar spridningen av rotticka.

Valet av trädslag som planteras påverkas av ståndortens näringshalt, fuktighet, jordart och skogsvegetationstyp. UPM:s egen plantskola i Jorois producerar 15 miljoner granplantor av hög kvalitet per år. 

Planteringen görs antingen av skogsarbetare eller maskinellt. Beroende på trädslag planteras 1600–2000 plantor per hektar. På karga ståndorter är maskinell sådd eller naturlig förnyelse av tall den vanligaste förnyelsemetoden. I början är det viktigt att den nya plantskogen granskas årligen, eftersom den lätt drabbas av sork- och insektskador.  Totalkostnaderna för skogsförnyelse är vanligen cirka 600–1400 € per hektar beroende på trädslag och ståndort.

Maskinell plantering
Wiki

Maskinell plantering

Läs mer
Gödsling
Wiki

Gödsling

Läs mer
Arbeten med röjsåg
Wiki | 1 min

Arbeten med röjsåg

Läs mer