Skogarna binder kol

Växande träd binder under fotosyntesen koldioxid ur atmosfären och lagrar kolet som finns i koldioxiden i träet. Därför är skogarna ”jordklotets lungor” och skogsvården spelar en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringen.

En kubikmeter levande trä innehåller cirka 200 kg kol. Största delen av det kol som ett träd binder hålls lagrat i trädet under hela dess livstid.  Vid sidan om träd binds kol också i jordmånen, ytvegetationen och i synnerhet i myrarnas torvskikt.

Ofta föreställer man sig att orörda skogar är de bästa kolsänkorna. Det stämmer dock inte, då välskötta och snabbväxande skogar binder kol effektivast.  Därför främjar inte ekonomianvändningen av skogar klimatförändringen utan odlade skogar binder mest koldioxid.

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Kunskap ger skydd – mångsidig artkännedom är nyckeln till ett effektivt artskydd
Blogg | 3 min

Kunskap ger skydd – mångsidig artkännedom är nyckeln till ett effektivt artskydd

Läs mer
Skogarnas struktur
Wiki

Skogarnas struktur

Läs mer