Metsät hiilensitojina

Kasvavat puut sitovat yhteyttämisprosessissaan ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoivat sen sisältämän hiilen puuaineeseen. Tästä syystä metsät ovat ”maapallon keuhkot” ja metsien hoidolla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Yksi kuutiometri elävää puuta sisältää noin 200 kg hiiltä. Suurin osa puun sitomasta hiilestä pysyy varastoituneena puuhun koko sen eliniän ajan. Puiden lisäksi hiiltä on sitoutuneena myös maaperään, pintakasvillisuuteen ja etenkin soiden turvekerrokseen.

Usein ajatellaan, että koskemattomat metsät ovat parhaita hiilinieluja. Näin ei kuitenkaan ole, sillä hyvin hoidetut ja nopean kasvun vaiheessa olevat metsät sitovat hiiltä kaikkein tehokkaimmin. Näin ollen metsien talouskäyttö ei edistä ilmastonmuutosta vaan kasvatusmetsiköt ovat parhaita hiilidioksidin sitojia.

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo
Artikkeli | 4 min

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella
Artikkeli | 1 min

UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella

Lue lisää