Metsät hiilensitojina

Kasvavat puut sitovat yhteyttämisprosessissaan ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoivat sen sisältämän hiilen puuaineeseen. Tästä syystä metsät ovat ”maapallon keuhkot” ja metsien hoidolla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Yksi kuutiometri elävää puuta sisältää noin 200 kg hiiltä. Suurin osa puun sitomasta hiilestä pysyy varastoituneena puuhun koko sen eliniän ajan. Puiden lisäksi hiiltä on sitoutuneena myös maaperään, pintakasvillisuuteen ja etenkin soiden turvekerrokseen.

Usein ajatellaan, että koskemattomat metsät ovat parhaita hiilinieluja. Näin ei kuitenkaan ole, sillä hyvin hoidetut ja nopean kasvun vaiheessa olevat metsät sitovat hiiltä kaikkein tehokkaimmin. Näin ollen metsien talouskäyttö ei edistä ilmastonmuutosta vaan kasvatusmetsiköt ovat parhaita hiilidioksidin sitojia.

EM-kisoihin matkaavat taimet lähtövalmiina – urheilija Jessica Kähärä vieraili taimitarhallamme
Artikkeli | 2 min

EM-kisoihin matkaavat taimet lähtövalmiina – urheilija Jessica Kähärä vieraili taimitarhallamme

Lue lisää
Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus
Blogi | 4 min

Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus

Lue lisää
Verkkopalvelun monimuotoisuusmittarit auttavat metsän monimuotoisuuden vaalimisessa
Artikkeli | 3 min

Verkkopalvelun monimuotoisuusmittarit auttavat metsän monimuotoisuuden vaalimisessa

Lue lisää