Metsät hiilensitojina

Kasvavat puut sitovat yhteyttämisprosessissaan ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoivat sen sisältämän hiilen puuaineeseen. Tästä syystä metsät ovat ”maapallon keuhkot” ja metsien hoidolla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Yksi kuutiometri elävää puuta sisältää noin 200 kg hiiltä. Suurin osa puun sitomasta hiilestä pysyy varastoituneena puuhun koko sen eliniän ajan. Puiden lisäksi hiiltä on sitoutuneena myös maaperään, pintakasvillisuuteen ja etenkin soiden turvekerrokseen.

Usein ajatellaan, että koskemattomat metsät ovat parhaita hiilinieluja. Näin ei kuitenkaan ole, sillä hyvin hoidetut ja nopean kasvun vaiheessa olevat metsät sitovat hiiltä kaikkein tehokkaimmin. Näin ollen metsien talouskäyttö ei edistä ilmastonmuutosta vaan kasvatusmetsiköt ovat parhaita hiilidioksidin sitojia.

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa
Blogi | 4 min

UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa

Lue lisää
Kuudesluokkalaisten metsäretket ovat jälleen täällä!
Artikkeli | 1 min

Kuudesluokkalaisten metsäretket ovat jälleen täällä!

Lue lisää