UPMMetsä

Metsät hiilensitojina

Kasvavat puut sitovat yhteyttämisprosessissaan ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoivat sen sisältämän hiilen puuaineeseen. Tästä syystä metsät ovat ”maapallon keuhkot” ja metsien hoidolla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Yksi kuutiometri elävää puuta sisältää noin 200 kg hiiltä. Suurin osa puun sitomasta hiilestä pysyy varastoituneena puuhun koko sen eliniän ajan. Puiden lisäksi hiiltä on sitoutuneena myös maaperään, pintakasvillisuuteen ja etenkin soiden turvekerrokseen.

Usein ajatellaan, että koskemattomat metsät ovat parhaita hiilinieluja. Näin ei kuitenkaan ole, sillä hyvin hoidetut ja nopean kasvun vaiheessa olevat metsät sitovat hiiltä kaikkein tehokkaimmin. Näin ollen metsien talouskäyttö ei edistä ilmastonmuutosta vaan kasvatusmetsiköt ovat parhaita hiilidioksidin sitojia.

UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää
Blogi | 2 min

UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää

Lue lisää
Puukaupassa ja metsäpalveluissa valoisat syysnäkymät
Blogi | 4 min

Puukaupassa ja metsäpalveluissa valoisat syysnäkymät

Lue lisää
UPM Yhteismetsien kyydissä sukupolvelta toiselle
Blogi | 4 min

UPM Yhteismetsien kyydissä sukupolvelta toiselle

Lue lisää