Pyhänpää - WWF Hemskog

Pyhänpää i Kuhmois är en WWF-hemskog på UPM:s mark. Hällmålningarna som påträffats på Pyhänpääs branter har daterats till stenåldern för över 6000 år sedan. Klippområdet var alltså redan då en viktig plats för de forna finländarna och är det fortsättningsvis.

Objektets mångfaldsvärden är exceptionella. I Pyhänpää finns det förutom hällmålningarna en gammal jättehög, dvs. uppenbarligen en förhistorisk gravplats. Klippområdet är numera en populär rekreationsplats och från toppen av berget har man en fantastisk utsikt mot Päijänne. De gamla tallbestånden på klipporna har inte avverkats på årtionden. När man tar sig ner för sluttningen förändras skogen till en gammal granskog, sedan till en lövskog i nästan orört tillstånd och vidare till skogskärr med klibbalar och halvöppet rikkärrs-tallkärr.  

Inne i den lövträdsdominerade skogen finns små kärr som på våren är träsk men som ofta torkar ut på sommaren. Ett lindbestånd har fredats med stöd av naturskyddslagen. Det finns ovanligt mycket murkna lövträd i olika ålder. Både flygekorren och vitryggiga hackspetten är arter som påträffas i Pyhänpää.

Pyhänpää är belägen på väg 24 mellan Lahtis och Jämsä cirka 20 km från Kuhmois mot Jämsä. Man viker av mot Pihlajakoski och kör vidare mot Pyhänpää. 


UPM har grundat 14 WWF-hemskogar på sin mark. Hemskogen är ett avtal om skydd av skogen som baserar sig på frivillighet. I sina egna skogar genomför UPM dessutom ett internationellt mångfaldsprogram vars mål är att trygga naturens mångfald som en del av en hållbar användning av skogarna samt främja de bästa förfaringssätten i skogsbruket.

 

Läs mer om UPM:s mångfaldsprogram (på finska) 

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Så här binder du en bastukvast
Artikel | 1 min

Så här binder du en bastukvast

Läs mer
Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran
Artikel | 2 min

Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran

Läs mer