Pyhänpää - WWF:n Perintömetsä

Kuhmoisten Pyhänpää on UPM:n mailla sijaitseva WWF-perintömetsä. Pyhänpään jyrkänteeltä löytyneet kalliomaalaukset on ajoitettu kivikaudelle yli 6000 vuoden päähän. Kallioalue oli siis jo silloin muinaissuomalaisille tärkeä paikka, ja on sitä edelleen.

Kohteen monimuotoisuusarvot ovat poikkeukselliset. Kallionmaalausten lisäksi Pyhänpäässä on vanha lapinraunio eli ilmeisesti esihistoriallinen hautapaikka.

Kallioalue on nykyään suosittu virkistyspaikka, ja mäen laelta on upeat näkymät Päijänteelle. Vanhoissa kalliomänniköissä ei ole tehty hakkuita vuosikymmeniin. Kun rinnettä kulkee alaspäin, metsä vaihtuu vanhan kuusikon kautta lähes luonnontilaiseen lehtimetsään ja edelleen tervaleppiä kasvavaan korpeen ja puoliaukeaan lettorämeeseen.

Lehtipuuvaltaisen metsän sisällä on pieniä soita, jotka keväällä ovat lampia, mutta kuivuvat usein kesällä. Yksi lehmusmetsikkö on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Eri-ikäistä lehtilahopuuta on poikkeuksellisen paljon. Sekä liito-orava että valkoselkätikka kuuluvat Pyhänpään lajistoon.

Pyhänpää sijaitsee Lahti-Jämsä 24-tiellä noin 20 km Kuhmoisista Jämsään, tieltä käännytään Pihlajakoskelle ja siitä jatketaan eteenpäin Pyhänpäähän. 

UPM on perustanut mailleen 14 WWF-perintömetsää. Perintömetsä on vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus metsän suojelusta. UPM toteuttaa lisäksi omistamissaan metsissään kansainvälistä monimuotoisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus osana metsien kestävää käyttöä sekä edistää metsätalouden parhaita käytäntöjä.

 

Lue lisää UPM:n monimuotoisuusohjelmasta

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää
Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo
Artikkeli | 4 min

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää