Fällning av träd

Det är viktigt att trädfällningen planeras noggrant.

Ta hänsyn till faktorer som inverkar på fällningen, t.ex. vindriktning och -styrka, landskapets lutning och elledningar, byggnader och vägar.  Träden har ofta en naturlig fallriktning som beror bl.a. på trädets lutning, hälsa, grenverk och snölast. Säkerställ före fällningen att ingen befinner sig i området. Säkerhetsavståndet vid trädfällning är minst två gånger längden på trädet som ska fällas. En väl genomtänkt trädfällning underlättar också det fortsatta arbetet.

Trädfällning med motorsåg omfattar många olika arbetsskeden. Undvik olyckor och onödig fysisk belastning genom att använda rätt arbetsteknik, nödvändig skyddsutrustning, en bra motorsåg och de redskap som behövs vid fällning av träd.

Vid riktad trädfällning bestäms fallriktningen med hjälp av ett riktskär. Trädet fälls med fällsågning. Mellan riktskäret och fällskäret lämnas brytmån som styr trädet i rätt riktning. Fällskäret kan sågas på flera olika sätt och den lämpligaste metoden väljs beroende på bl.a. trädets storlek, landskapets lutning och motorsågens storlek.

En skicklig skogsarbetare sköter fällningen smidigt och säkert både i skogar och på tomter.

Så här binder du en bastukvast
Artikel | 1 min

Så här binder du en bastukvast

Läs mer
Pyhänpää - WWF Hemskog
Wiki | 1 min

Pyhänpää - WWF Hemskog

Läs mer
Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran
Artikel | 2 min

Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran

Läs mer