Beskattning av inkomst av virkesförsäljning

Inkomst av virkesförsäljning beskattas som kapitalinkomst. Skattemyndigheten får uppgifter om inkomsterna av virkesförsäljning via virkesköparens årsanmälningar och skogsägarens skattedeklaration.

Skogsägaren är skyldig att göra sin skattedeklaration på blankett 2C. Idkande av skogsbruk kan också ge skogsägaren förvärvsinkomster om han eller hon själv producerar virke till försäljning ur den egna skogen. Skogsägarens skatteår är ett kalenderår. Vid beskattningen av inkomst av virkesförsäljning tillämpas den så kallade kassaprincipen, dvs. inkomsterna räknas som inkomst under det år de kan lyftas och på samma sätt räknas utgifterna som utgifter under det år de enligt kvittot har betalats.

Skattemyndigheten får uppgifter om inkomsterna av virkesförsäljning via virkesköparens årsanmälningar och skogsägarens skattedeklaration. Skogsägaren måste alltså själv se till att utgifterna meddelas. Utgifterna för idkande av skogsbruk dras av från inkomsterna under skatteåret och skillnaden beskattas enligt gällande kapitalskattesats.

Beskattningssammanslutningar och mervärdesskattskyldiga skogsägare ska lämna in sin skattedeklaration före utgången av februari följande skatteår. Anteckningar och kvitton ska sparas i sex år efter skatteåret. Anteckningarna för skatteåret 2011 ska alltså sparas fram till utgången av 2017.

UPM:s virkeshandelskunder har tillgång till en tjänst för ifyllning av skogsskattedeklarationsblanketten. Våra skogsexperter gör skattedeklarationen för skogsbruk för skogsägarens räkning. Tjänsten är avgiftsbelagd och avdragsgill i beskattningen av skogsbruket.

 

Läs mer om ämnet på skattemyndighetens webbplats

Skogsbrukets utgifter
Wiki

Skogsbrukets utgifter

Läs mer
Avdragsrätt för gåva eller arv
Wiki

Avdragsrätt för gåva eller arv

Läs mer
Användning av egen bil
Wiki | 1 min

Användning av egen bil

Läs mer