Puun myynnin verotus

Puusta saatavaa tuloa verotetaan pääomatulona. Verottaja saa tiedon puunmyyntituloista puun ostajien vuosi-ilmoituksilta sekä metsänomistajan antamasta veroilmoituksesta.

Metsänomistaja on velvollinen tekemään veroilmoituksen metsätalouden 2C-lomakkeella. Metsänomistajalle voi syntyä metsätalouden harjoittamisesta myös ansiotuloja, mikäli hän valmistaa itse omasta metsästään myytävää puutavaraa. Metsänomistajan verovuosi on kalenterivuosi. Puun myyntitulon verotuksessa noudatetaan niin sanottua kassaperiaatetta, eli tulot ovat sen vuoden tuloa, milloin ne ovat nostettavissa ja samoin kulut ovat sen vuoden kuluja, milloin ne ovat tositteen mukaan maksettu.

Verottaja saa tiedon puunmyyntituloista puun ostajien vuosi-ilmoituksilta sekä metsänomistajan antamasta veroilmoituksesta. Menojen ilmoittaminen jää siis metsänomistajan oman huolellisuuden varaan. Verovuoden tuloista vähennetään metsätalouden harjoittamiseen liittyvät menot ja erotusta verotetaan kulloinkin voimassaolevan pääomaverokannan mukaan.

Verotusyhtymien ja arvonlisäverovelvollisten metsänomistajien on annettava veroilmoitus verovuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Muistiinpanot ja tositteet pitää säilyttää verovuoden jälkeiset kuusi vuotta.

UPM tarjoaa puukauppa-asiakkailleen metsäveroilmoitusten täyttöpalvelua, missä kirjanpidon ammattilaiset täyttävät metsänomistajan puolesta metsätalouden veroilmoituslomakkeet. Palvelu on maksullinen ja verovähennyskelpoinen metsätalouden verotuksessa.

 

Lue aiheesta tarkemmin verottajan sivuilta

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Metsänhoitotöiden verotus
Wiki

Metsänhoitotöiden verotus

Lue lisää
Arvonlisäverotus
Wiki | 1 min

Arvonlisäverotus

Lue lisää