UPMSkog

Avgift till Skogsstiftelsen

I samband med en virkesaffär kan skogsägaren betala en frivillig avgift för säljfrämjande åtgärder till Skogsstiftelsen.

Avgift till Skogsstiftelsen

I samband med en virkesaffär kan skogsägaren betala en frivillig avgift för säljfrämjande åtgärder till Skogsstiftelsen.

Den säljfrämjande avgiften som dras av från virkesaffärens slutsumma är 0,2 procent vid rotköp och 0,1 procent vid leveransköp. När skogsägaren beslutar sig för att vara med och finansiera Skogsstiftelsens verksamhet binder sig köparen att betala samma belopp till stiftelsen. Då fördubblas den säljfrämjande avgiften.

Avgiften till Skogsstiftelsen antecknas i köpebrevet när virkesaffären görs. Virkesköparen drar av den säljfrämjande avgiften av den sista betalningsposten av virkeslikviden och betalar avgiften till Finlands Skogsstiftelse. Skogsägaren kan dra av den säljfrämjande avgiften i beskattningen av virkesförsäljningsinkomster.

De frivilliga säljfrämjande avgifterna är Skogsstiftelsens huvudsakliga finansieringskälla. Stiftelsen tar även emot andra donationer. Skogsstiftelsen finansierar projekt som främjar skogsnäringen i vårt land. Stiftelsen stöder bland annat: 
• en ökad användning av virke och främjande av träbyggande, t.ex. en professur i träbyggande vid Aalto-universitetet  
• skogsfostran bland unga, t.ex. framtidsprojektet Skogen talar
• marknadsföring och kommunikation beträffande PEFC-certifiering, t.ex. en marknadsföringskampanj i Holland
• social och ekonomisk forskning i skogsbranschen samt utbildning, t.ex. Unga och förbrukning av träbaserade produkter
• finländsk skogskommunikation i hemlandet och utomlands, t.ex. Beslutsfattarnas skogsakademi och forest.fi. 

 

Läs mer om Finlands Skogsstiftelse