Avgift till Skogsstiftelsen

I samband med en virkesaffär kan skogsägaren betala en frivillig avgift för säljfrämjande åtgärder till Skogsstiftelsen.

I samband med en virkesaffär kan skogsägaren betala en frivillig avgift för säljfrämjande åtgärder till Skogsstiftelsen.

Den säljfrämjande avgiften som dras av från virkesaffärens slutsumma är 0,2 procent vid rotköp och 0,1 procent vid leveransköp. När skogsägaren beslutar sig för att vara med och finansiera Skogsstiftelsens verksamhet binder sig köparen att betala samma belopp till stiftelsen. Då fördubblas den säljfrämjande avgiften.

Avgiften till Skogsstiftelsen antecknas i köpebrevet när virkesaffären görs. Virkesköparen drar av den säljfrämjande avgiften av den sista betalningsposten av virkeslikviden och betalar avgiften till Finlands Skogsstiftelse. Skogsägaren kan dra av den säljfrämjande avgiften i beskattningen av virkesförsäljningsinkomster.

De frivilliga säljfrämjande avgifterna är Skogsstiftelsens huvudsakliga finansieringskälla. Stiftelsen tar även emot andra donationer. Skogsstiftelsen finansierar projekt som främjar skogsnäringen i vårt land. Stiftelsen stöder bland annat: 
• en ökad användning av virke och främjande av träbyggande, t.ex. en professur i träbyggande vid Aalto-universitetet och SuperTRÄ – en utställning på Heureka 2020 om byggande i ett hållbart och välmående samhälle
• skogsfostran bland unga och ordnar skogsfackmän skogsbesök för skolor
• marknadsföring och kommunikation beträffande skogscertifiering, t.ex. en marknadsföringskampanj i Holland
• social och ekonomisk forskning i skogsbranschen samt utbildning, t.ex. Unga och förbrukning av träbaserade produkter
• finländsk skogskommunikation i hemlandet och utomlands, t.ex. kommunikationskampanjen Skogens Finland lyfter fram användningen av skogarna, webbsajten Forest.fi och TV-serien Suomi on metsäläinen.

Läs mer i broschyren (www.metsasaatio.fi/se/materialbank/broschyrer) och titta på videon (på finska).  

 

Läs mer om Finlands Skogsstiftelse

Tidpunkten för en virkesaffär
Wiki | 1 min

Tidpunkten för en virkesaffär

Läs mer
Kontantköp
Wiki

Kontantköp

Läs mer
Drivning av klenvirke till skogsenergi
Wiki

Drivning av klenvirke till skogsenergi

Läs mer