Metsäsäätiö-maksu

Puukaupan yhteydessä metsänomistajille tarjotaan mahdollisuutta vapaaehtoiseen Metsäsäätiön menekinedistämismaksuun. Niistä kertyy pääosa Metsäsäätiön rahoituksesta.

Menekinedistämismaksua peritään puukaupan loppusummasta pystykaupoissa 0,2 prosenttia ja hankintakaupoissa 0,1 prosenttia. Kun metsänomistaja päättää olla mukana rahoittamassa Metsäsäätiön toimintaa, sitoutuu ostaja maksamaan saman summan säätiölle. Tällöin menekinedistämismaksu kaksinkertaistuu.

Metsäsäätiö-maksu merkitään puukauppaa tehtäessä kauppakirjaan. Puun ostaja perii menekinedistämismaksun puun myyjältä puukauppatilitysten viimeisestä maksuerästä ja tilittää maksut Suomen Metsäsäätiölle. Menekinedistämismaksun metsänomistaja voi vähentää puun myyntituloverotuksessa. Vuosittain noin 40 000 metsänomistajaa maksaa metsäsäätiö­­maksun tekemästään puukaupasta. 

Metsäsäätiön rahoitus kertyy pääosin vapaaehtoisista menekinedistämismaksuista. Lisäksi säätiö ottaa vastaan muita lahjoituksia. Metsäsäätiö rahoittaa hankkeita, jotka edistävät maamme metsäelinkeinoa. Säätiö tukee muun muassa: 

  • puun käytön lisäämistä ja puurakentamisen edistämistä, esim. Aalto-yliopiston puurakentamisen professuuri  ja kestävien ja hyvinvoivien yhteiskuntien rakentamisen SuperPUU-näyttely Heurekassa 2020
  • nuorten metsäkasvatusta ja mahdollistaa kouluille metsäammattilaisten järjestämät metsäkäynnit 
  • metsien sertifioinnin markkinointia ja viestintää sekä hankkeita, joilla parannetaan sertifiointijärjestelmien kykyä viestiä suomalaisesta metsätaloudesta ja puutuotteista
  • metsäalan sosiaalista ja taloudellista tutkimusta sekä koulutusta, esim. Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimus ja ojitettujen soiden kestävä käyttö
  •  suomalaista metsäviestintää kotimaassa ja ulkomailla, esim. Metsien Suomi -viestintäkampanja metsien käytöstä, Forest.fi-verkkosivut ja Suomi on metsäläinen TV-sarja.

Lue lisää Metsäsäätiön esitteistä (www.metsasaatio.fi/materiaalipankki/esitteet). Esite löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

 

Lue lisää Metsäsäätiön tukemista hankkeista

EM-kisoihin matkaavat taimet lähtövalmiina – urheilija Jessica Kähärä vieraili taimitarhallamme
Artikkeli | 2 min

EM-kisoihin matkaavat taimet lähtövalmiina – urheilija Jessica Kähärä vieraili taimitarhallamme

Lue lisää
Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus
Blogi | 4 min

Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus

Lue lisää
Ilmastopositiivista taimikonhoitoa
Blogi | 6 min

Ilmastopositiivista taimikonhoitoa

Lue lisää