UPMMetsä

Metsäsäätiö-maksu

Puukaupan yhteydessä metsänomistajille tarjotaan mahdollisuutta vapaaehtoiseen Metsäsäätiön menekinedistämismaksuun. Niistä kertyy pääosa Metsäsäätiön rahoituksesta.

Metsäsäätiö-maksu

Menekinedistämismaksua peritään puukaupan loppusummasta pystykaupoissa 0,2 prosenttia ja hankintakaupoissa 0,1 prosenttia. Kun metsänomistaja päättää olla mukana rahoittamassa Metsäsäätiön toimintaa, sitoutuu ostaja maksamaan saman summan säätiölle. Tällöin menekinedistämismaksu kaksinkertaistuu.

Metsäsäätiö-maksu merkitään puukauppaa tehtäessä kauppakirjaan. Puun ostaja perii menekinedistämismaksun puun myyjältä puukauppatilitysten viimeisestä maksuerästä ja tilittää maksut Suomen Metsäsäätiölle. Menekinedistämismaksun metsänomistaja voi vähentää puun myyntituloverotuksessa

Metsäsäätiön rahoitus kertyy pääosin vapaaehtoisista menekinedistämismaksuista. Lisäksi säätiö ottaa vastaan muita lahjoituksia. Metsäsäätiö rahoittaa hankkeita, jotka edistävät maamme metsäelinkeinoa. Säätiö tukee muun muassa: 

  • puun käytön lisäämistä ja puurakentamisen edistämistä, esim. Aalto-yliopiston puurakentamisen professuuri  
  • nuorten metsäkasvatusta, esim. Metsä puhuu -tulevaisuushanke
  • PEFC-sertifioinnin markkinointia ja viestintää, esim. markkinointikampanja Hollannissa
  • metsäalan sosiaalista ja taloudellista tutkimusta sekä koulutusta, esim. Nuoret ja puupohjaisten tuotteiden kuluttaminen
  •  suomalaista metsäviestintää kotimaassa ja ulkomailla, esim. Päättäjien metsäakatemia ja forest.fi.
 

Lue lisää Metsäsäätiön tukemista hankkeista