Arbeten med röjsåg

Undervegetation som försvårar skogsförnyelsen avlägsnas med röjsåg vid förnyelseavverkning helst före den egentliga avverkningen. Denna åtgärd underlättar markberedning efter avverkningen och förbättrar dess resultat och kvalitet.

När den odlade skogen är en 0,5–1,0 meter hög plantskog har en slyskog av mindre värde samtidigt vuxit lika hög som plantorna.  Denna slyskog försämrar trädplantornas tillväxt. För att trygga de odlade plantornas tillväxt görs en tidig röjning av plantskogen, varvid lövträd som vuxit bland den odlade plantskogen avlägsnas med röjsåg.

När det odlade plantbeståndet består av 2–5 meter höga träd görs en plantskogsgallring i skogen. Syftet med gallringen är att välja ut plantor som får växa vidare (2 000–3 000 plantor per hektar) till gallringsskog.

I en del fall behövs röjning ännu före gallringen för att ta bort undervegetation. Med denna åtgärd försäkrar man att gallringen blir lyckad, eftersom drivningsskadorna minskar då synligheten är bättre.  
 

Maskinell plantering
Wiki

Maskinell plantering

Läs mer
Skogsförnyelse
Wiki | 1 min

Skogsförnyelse

Läs mer
Gödsling
Wiki

Gödsling

Läs mer