Raivaussahatyöt

Raivaussaha on kätevä työkalu pienten haittapuiden poistamiseen. Pikkupuustoa täytyy poistaa esimerkiksi silloin, kun se alkaa haitata taimikon kasvua. Raivaussahatöitä voi tehdä itse, tai teettää ammattilaisella.

Uudistushakkuussa metsänuudistamista haittaavat risut poistetaan raivaussahalla mieluiten ennen varsinaista hakkuuta. Tämä toimenpide helpottaa hakkuun jälkeistä maanmuokkausta ja parantaa sen onnistumista ja laatua.

Raivaussahatöiden tarkoituksena on kasvatettavien
nuorten puiden päälle kallistuvat ja varjostavat puut 
pois. Kun metsään on saatu viljelemällä aikaiseksi 0,5–1,0 metrin mittainen taimikko, on kasvatettavien taimien päälle samaan aikaan kasvanut vähempiarvoinen vesakko. Tämä vesakko haittaa puuntaimien kasvua. Viljeltyjen taimien kasvun turvaamiseksi tehdään taimikon varhaisperkaus, jossa poistetaan raivaussahalla viljellyn taimikon päälle kasvanut lehtipuusto.

Kasvatettavan taimikon ollessa 2–5 metrin mittaista tehdään metsässä taimikon harvennus. Harvennuksessa tarkoituksena on valita kasvatettavat taimet (2000–3000 kpl hehtaaria kohden), joista taimikkoa aletaan kasvattaa harvennusmetsäksi.

Joissain tapauksissa raivaustöitä tarvitaan vielä ennen harvennushakkuita, kun harvennusta haittaavat risut poistetaan. Tällä toimenpiteellä parannetaan harvennushakkuun onnistumista, kun korjuuvauriot vähenevät paremman näkyvyyden ansiosta.

Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus
Blogi | 4 min

Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus

Lue lisää
EM-kisoihin matkaavat taimet lähtövalmiina – urheilija Jessica Kähärä vieraili taimitarhallamme
Artikkeli | 2 min

EM-kisoihin matkaavat taimet lähtövalmiina – urheilija Jessica Kähärä vieraili taimitarhallamme

Lue lisää
5 vinkkiä metsänomistajalle monimuotoisuuden lisäämiseksi
Artikkeli | 4 min

5 vinkkiä metsänomistajalle monimuotoisuuden lisäämiseksi

Lue lisää