Så här tämjer du skogsskatten – UPM Metsä webbföreläsning 1.2.2024

Det är den tiden på året för skogsägarna när en skogsskattebjörn lurar bakom ett träd och kräver att få ifyllt din skogsskattedeklaration. Även om det är bekant att lämna in en skogsskattedeklaration, är webbföreläsningen som vi ordnar ett bra tillfälle att påminna dig om alla saker som kan dras av och hur dessa avskrivningar beter sig.

17:00 - 18:15

Kundtjänstexperten Marika Asunta och skogskundansvarige Mikko Virtanen hjälper till att tämja skogsskattebjörnen . Tillsammans har experterna många års erfarenhet av att fylla i och lämna in skogsskattedeklarationer i webbtjänsten UPM Skog. Under föreläsningen kommer vi att gå igenom steg för steg hur du fyller i skogsskattedeklarationen och vad du ska komma ihåg i varje avsnitt.   

I början av webbföreläsningen informerar Janne Kiiliäinen, direktör för den privata virkeshandeln, om det  aktuella läget inom virkeshandeln och ger en kort översikt över det kommande året

Förra året deltog ett stort antal skogsägare i onlineföreläsningen och vi fick mycket respons på den. Med beaktande av responsen har vi vidareutvecklat webbföreläsningen om skogsskattedeklarationen ifyllande, och vi är säkra på att webbföreläsningen kommer att vara till nytta för alla deltagare och ta upp ämnen som skogsägarna har efterfrågat. Dessutom kommer våra experter att svara på frågor i chatten under onlineföreläsningen, så om du har några frågor kan du ställa dem direkt. 

Efter onlineföreläsningen kommer du att ha en bra insikt i för bland annat följande ämnen:  

    • Hur skogsinkomsterna förhåller sig i beskattningen  av kapitalinkomster
    • Vad kan du göra avdrag  från?
    • Vad avskrivningar är och vad det innebär i beskattningen
    • Hur skall skogsägaren beakta mervärdesskatten 
    • Inlämning av skogsskattedeklaration i  webbtjänsten UPM Skog

Det kommer att erbjudas mycket nyttig information, så anmäl dig och var med och tämj skogsskattebjörnen torsdagen 1.2.2024 kl 17:00

OBS! Föreläsningen är på finska   

Registrera sig  

P.S. Om tiden för onlineföreläsningen inte passar dig lönar det sig att anmäla sig till evenemanget ändå, eftersom vi skickar en inspelning av onlineföreläsningen till alla som har anmält sig.