Vad innebär FSC®-förändringarna för skogsägaren? 9.3.2023

FSC-certifieringen ändrar, men vad innebär det för skogsägaren. Vi berättar mer på vår webbföreläsning 9.3 kl. 9–10. På föreläsningen tar vi upp teman som rör FSC-certifieringen, svarar på frågor som vi fått på förhand och berättar vad ändringarna innebär för skogsägaren. Ta en titt på den noggrannare listan över innehållet i webbföreläsningen nedan och anmäl dig!

09:00 - 10:00

På en timme får du ett omfattande informationspaket om ämnet av våra experter Aija Tapio och Jaakko Lehtinen. Webbföreläsningen är avsedd för alla skogsägare som är intresserade av FSC-certifieringen och ändringarna i den, men särskilt för UPM Tillväxt-partnerskapskunderna som kan ansluta sig till UPM FSC-gruppcertifieringen (FSC C109750).

Frågor som tas upp under webbföreläsningen:

  • En kort repetition av FSC i Finland
  • Vilken betydelse har FSC på marknaden för slutprodukter?
  • Varför har standarden ändrats?
  • Hur förändras FSC-certifieringen (några exempel)
  • Hur ansluter man sig till UPM:s FSC-gruppcertifikat?

Vi behandlar dessutom de vanligaste frågorna om FSC-certifiering som vi fått före webbföreläsningen. Obs! föreläsningen är på finska.

Anmäl dig även om du inte kan delta i webbföreläsningen så får du en inspelning av föreläsningen skickad direkt till din e-post.

Anmäl dig på webbföreläsningen