Kaffe i Korsnäs 18.12.2018

14:00 - 17:00

 

UPM Skogs skogskundansvariga ändrar i och med att John Vikberg går i välförtjänt pension. I fortsättningen betjänas skogsägarna i Korsnäs och Närpes (Pörtom och Övermark) av Daniel Jusslin.

Välkommen på Johns avskedskaffe till kontoret i Korsnäs. Samtidigt kan du diskutera frågor som rör din skog med Daniel.

 

14:00 - 17:00
Kyrkobyvägen 64, 66200 Korsnäs
Daniel Jusslin, puh 02041 64613