Kahvit Korsnäsin toimistolla / Kaffe i Korsnäs 18.12.2018

14.00 - 17.00

UPM Metsän metsäasiakasvastaava vaihtuu John Vikbergin siirtyessä ansaituille eläkepäiville. Jatkossa Korsnäsin ja Närpiön (Pirttikylä ja Ylimarkku) alueiden metsänomistajia palvelee Daniel Jusslin.

Tervetuloa Johnin läksiäiskahville Korsnäsin toimistolle ja samalla keskustelemaan Danielin kanssa metsääsi koskevista asioista.

 

*

 

UPM Skogs skogskundansvariga ändrar i och med att John Vikberg går i välförtjänt pension. I fortsättningen betjänas skogsägarna i Korsnäs och Närpes (Pörtom och Övermark) av Daniel Jusslin.

Välkommen på Johns avskedskaffe till kontoret i Korsnäs. Samtidigt kan du diskutera frågor som rör din skog med Daniel.

14.00 - 17.00
Kyrkobyvägen 64, 66200 Korsnäs
Daniel Jusslin, puh 02041 64613