Har vi också FSC®-certifikatet?

10/23/2018 15:04:59

Privata skogsägare visar ett allt större intresse för FSC®-certifiering. Trots detta utgör brist på information och missförstånd de största hindren för fler certifierade skogar. UPM Skogs miljöexpert Tuomas Kara vill därför korrigera de vanligaste missförstånden som gäller FSC®-certifikatet och uppmuntra alla skogsägare att certifiera sin skog.

Det senaste numret av Metsän henki innehöll en artikel om FSC®-gruppcertifiering: ”FSC®-ryhmäsertifiointi kiinnostaa yhä enemmän”. För artikeln intervjuades jag angående FSC-skogscertifiering och den FSC-gruppcertifiering (FSC C 109750) som UPM erbjuder. Jag tycker att artikeln var mycket lyckad och mina föräldrar, som äger skog, hade också lagt märke till den. Min pappa, som ansvarar för skötseln av föräldrarnas skogsegendom, läste artikeln och nyligen när jag besökte föräldrarna ställde han mig följande fråga: ”Är FSC samma certifikat som våra skogar har?”.

När det är tal om FSC är samma fråga ofta aktuell bland skogsägarna. Jag var tvungen av svara nej till min pappa, liksom till många andra som frågar. I Finland är för tillfället mindre än tio procent av skogsarealen FSC-certifierad. Största delen av denna certifierade areal utgörs av skog som ägs av skogsbolag. Endast några procent av den totala arealen privatägda skogar är FSC-certifierad. Under de senaste åren har ändå medvetenheten om FSC ökat och samtidigt har skogsägarnas intresse och vilja att FSC-certifiera sin skog ökat kraftigt. Detta gynnar skogsägarna, alla som använder skogen för rekreation och själva skogsnaturen. Som jag nämnde redan i början av texten är de största hindren för FSC-certifiering fortfarande brist på information och missförstånd som gäller skogscertifiering.

 

 

Skogsägaren bestämmer själv vilka objekt som lämnas utanför skogsbruket

En av de vanligaste frågorna om FSC-skogscertifiering gäller de finländska FSC-kriteriernas krav på områden som lämnas utanför skogsbruket. Många misstänker att FSC-certifieringen orsakar "skyddsplatser" och situationer där någon annan än skogsägaren bestämmer vilka objekt som ska bevaras. Så här är det inte.

Det stämmer att Finlands FSC-standard förutsätter att fem procent av skogsarealen lämnas utanför skogsbruket. Vanligtvis är dessa objekt ändå sådana som skogsägaren skulle bevara i vilket fall som helst. Ofta innebär FSC-certifieringen endast att objekten som bevaras markeras i FSC-skogsbruksplanen. Objekt som lämnas utanför skogsbruket är till exempel objekt i skogslagen, vattendragens skyddszoner, myrar i naturligt tillstånd och frodiga lundar. Om de objekt som nämns i FSC-standarden inte utgör fem procent kan man komplettera arealen med områden som är viktiga för skogsägaren, t.ex. utmärkta bär- och svampställen som mormor i tiderna visat eller skogen runt den egna sommarstugan. De ovannämnda objekten är ofta sådana som bevaras i vilket fall som helst. De begränsningar som FSC medför och som markerats i skogsbruksplanen gäller bara för den tid som skogen är FSC-certifierad.

Avtalet om FSC-certifiering görs alltid för fem år i taget. I slutet av avtalsperioden kan skogsägaren dra sig ur certifieringen eller fortsätta med FSC om det fortfarande känns rätt. Begränsningarna i skogsbruket är alltså inte eviga och leder inte till situationer där en tredje part kräver att begränsningarna blir bestående.

 

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i balans

Syftet med FSC-certifiering är att beakta alla tre hållbarhetsområden: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten. Att bevara naturens mångfald har alltså smidigt kombinerats med ett av målen för ekonomisk vinst, utan att ge avkall på någondera. UPM betalar till exempel ett högre pris för FSC-certifierat virke än för vanligt virke.

Jag tycker att FSC-skogscertifiering är ett utmärkt alternativ för alla skogsägare. Under nästa besök i barndomshemmet ska jag fortsätta jobba för att också mina föräldrars skog snart är FSC-certifierad.

 

 

Läs mer om UPM FSC®-gruppcertifiering

UPM FSC® -gruppcertifiering
Kollektion

UPM FSC® -gruppcertifiering

Läs mer
Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat
Artikel | 6 min

Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat

Läs mer
Vad skogsägaren bör känna till om FSC-certifieringen
Artikel | 3 min

Vad skogsägaren bör känna till om FSC-certifieringen

Läs mer
FSC®-certifiering – frågor och svar
Artikel | 3 min

FSC®-certifiering – frågor och svar

Läs mer