Onko meilläkin se FSC®-sertifikaatti?

08/10/2018 05:10:35

FSC®-sertifiointi herättää yhä enenevissä määrin kiinnostusta yksityisten metsänomistajien keskuudessa. Silti suurin este sertifioitujen metsien määrän kasvulle on tiedon puute ja väärinymmärrykset. UPM Metsän ympäristöasiantuntija Tuomas Kara haluaakin oikaista yleisimpiä FSC®-sertifikaattiin liittyviä väärinymmärryksiä ja kannustaa kaikkia metsänomistajia sertifioimaan metsänsä.

Edellisessä Metsän henki -lehdessä julkaistiin juttu ”FSC®-ryhmäsertifiointi kiinnostaa yhä enemmän”. Juttua varten minua haastateltiin FSC metsäsertifiointiin ja UPM:n tarjoamaan FSC-ryhmäsertifiointiin (FSC®-C109750) liittyen. Juttu oli mielestäni erittäin onnistunut ja sen oli lehdestä bonganneet myös metsää omistavat vanhempani. Isäni, joka vastaa vanhempieni metsäomaisuuden hoidosta, luki jutun ja kysyi minulta taannoin vanhempieni luona vieraillessani, että ”onko se FSC sama sertifikaatti mitä meidän metsillä on?”.

FSC:stä puhuttaessa, sama kysymys nousee metsänomistajien keskuudessa usein esiin. Isälleni, kuten monille muillekin kysyjille, joudun vastaamaan, että ei. Suomessa alle 10 % metsäpinta-alasta on tällä hetkellä FSC-sertifioitu. Suurin osa tästä sertifioidusta pinta-alasta on metsäyhtiöiden omistamia metsiä. Yksityisten metsänomistajien metsiä on FSC-sertifioitu vain muutamia prosentteja kokonaisalasta. Metsänomistajien, virkistyskäyttäjien ja metsäluonnon onneksi, viime vuosien aikana tietoisuus FSC:stä on lisääntynyt ja samalla metsänomistajien kiinnostus ja halu FSC-sertifioida metsänsä on kasvanut voimakkaasti. Edelleen kuitenkin suurin FSC:n kasvua rajoittava tekijä on tiedon puute ja metsäsertifiointiin liittyvät väärinymmärrykset, joihin tämän tekstin alussa jo viittasin.

 

Käyttörajoituskohteet metsänomistajan itsensä päätettävissä

Yksi yleisimmistä FSC-metsäsertifiointiin liittyvistä kysymyksistä koskee Suomessa voimassaolevien FSC-kriteerien vaatimuksia metsätalouskäytön ulkopuolelle jätettävistä alueista. Monet epäilevät FSC-sertifioinnin aiheuttavan ”suojelupakkoja” ja tilanteita, joissa joku muu kuin metsänomistaja itse päättää, mitkä kohteet asetetaan käytönrajoituksen piiriin. Todellisuudessa näin ei ole.

On totta, että Suomen FSC-standardi edellyttää asettamaan 5 % metsämaasta metsätalouskäytön ulkopuolelle. Tyypillisesti nämä kohteet ovat kuitenkin sellaisia, jotka metsänomistaja muutenkin säästäisi. Usein FSC-sertifiointi tuo mukanaan vain sen, että säästettävät kohteet on merkitty FSC-metsäsuunnitelmaan. Käytön ulkopuolelle jätettäviä kohteita ovat esimerkiksi metsälakikohteet, vesistöjen suojavyöhykkeet, luonnontilaiset suot ja rehevät lehdot. Mikäli FSC-standardin nimeämistä kohteista ei 5 % tule täyteen, voidaan pinta-alaa täydentää metsänomistajalle tärkeillä kohteilla, kuten isoäidin opettamalla erinomaisella marja- ja sienipaikalla tai vaikka oman kesämökin ympärysmetsällä. Edellä mainitut kohteet ovat yleensä sellaisia, jota joka tapauksessa on tarkoitus säästää. FSC:n myötä metsäsuunnitelmalle merkityt käytönrajoitteet ovat voimassa vain sen aikaa, kun metsät ovat FSC-sertifioitu.

Sopimus FSC-sertifioinnista tehdään aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuskauden lopussa metsänomistajan on mahdollisuus vetäytyä sertifioinnin piiristä tai jatkaa FSC:ssä mikäli se edelleen tuntuu omalta.  Käytönrajoitukset eivät siis ole ikuisia, eivätkä johda tilanteeseen, jossa jonkin kolmannen osapuolen vaatimuksesta käytönrajoituksesta tulee pysyvä.

 

Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys sopusoinnussa keskenään

FSC-sertifioinnin tavoitteena on ottaa huomioon kaikki kolme kestävyyden osa-aluetta: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen onkin yhdistetty mutkattomasti yhteen taloudellisten tuottotavoitteiden kanssa, kummastakaan tinkimättä. Esimerkiksi UPM maksaa FSC-sertifioidusta puusta muuta puuta parempaa hintaa.

Mielestäni FSC-metsäsertifiointi on erinomainen vaihtoehto jokaiselle metsänomistajalle. Aionkin seuraavalla visiitillä lapsuudenkotiini jatkaa työtä sen eteen, että vanhempienikin metsässä olisi pian se FSC-sertifikaatti.

 

 

Tutustu UPM FSC®-ryhmäsertifiointiin

FSC®-ryhmäsertifiointi
KOKOELMA

FSC®-ryhmäsertifiointi

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
FSC- ja PEFC-metsäsertifikaattien erot ja monimuotoisuushyödyt
Artikkeli | 6 min

FSC- ja PEFC-metsäsertifikaattien erot ja monimuotoisuushyödyt

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää