Hållbarhet är en konkurrensfördel

12/22/2018 22:00:00

Under det gångna året har de extrema väderförhållandena utmanat virkesanskaffarna på många sätt. Tack vare den torra sommaren har man å andra sidan kunnat driva stämplingsposter som normalt drivs vintertid, exempelvis stämplingsposter på torvmark. Detta är mycket positivt och en bra strategi även i fortsättningen. 

Däremot har fabrikernas virkesförsörjning begränsats av möjligheterna till virkestransport. Det skulle framför allt behövas åtgärder som ökar smidigheten och kapaciteten av järnvägstransporterna för att fabrikernas virkesförsörjning ska kunna organiseras kostnadseffektivt under alla förhållanden. Samtidigt kan man säkerställa en balanserad efterfrågan på virke även i regioner som saknar lokal träförädling.

Under början av året har virkeshandeln varit livlig. Det är särskilt fint att man tack vare skogsindustrins investeringar kunnat köpa in allt större mängder virke i Finland och därigenom rikta ett betydande mervärde till såväl den privata som den offentliga ekonomin. Den nya 12:e inventeringen av landets skogar visar att skogarna i Finland nu växer med hela 109,9 miljoner kubikmeter om året, vilket är nästan dubbelt så mycket som avverkningsvolymen. Man rör alltså inte virkeskapitalet, utan vi kan fortfarande fortsätta med vårt skogsbruk på ett hållbart sätt.

Hållbart skogsbruk är en viktig konkurrensfördel. Skogscertifiering är ett effektivt sätt att visa även för våra kunder och intressentgrupper långt utanför Finland att virket har skaffats på ett hållbart sätt, med hänsyn till naturvärden, från en helt vanlig ekonomiskog. Ett bevis på att man har lyckats med detta är till exempel ökningen av mängden rutten ved och naturvårdsträd som hjälper att erbjuda fler mångsidiga livsmiljöer för olika arter. Enligt UPM:s erfarenhet fungerar både PEFC™- och FSC®-skogscertifieringssystemen (FSC®-C109750) väl i Finland – inom båda förverkligas såväl det ekologiska, det sociala som det ekonomiska perspektivet – så det lönar sig att förbinda sig till dem!

UPM fortsätter med sin aktiva verksamhet på virkesmarknaden under hösten. Att början av året förlöpt så väl inom virkeshandeln visar att UPM:s virkeshandel tillsammans med skogstjänsterna bildar en fungerande helhet och intresserar skogsägarna. Vi fortsätter dessutom att utöka våra tjänster och gör det enklare att sköta ärenden med oss – du kan börja med elektronisk virkeshandel när det passar dig, när som helst på dygnet! 
 

Texten har tidigare publicerats i tidningen Metsän henki (Ledaren, nr. 3/18)

Skogens många ansikten
Blogg | 2 min

Skogens många ansikten

Läs mer
Använd röjsågen säkert
Artikel | 2 min

Använd röjsågen säkert

Läs mer
Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran
Artikel | 2 min

Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran

Läs mer