Kestävyys on kilpailuetu

09/12/2018 11:47:59

Kuluneen vuoden aikana jopa äärimmäiset sääolosuhteet ovat haastaneet puunhankkijat monella tapaa. Toisaalta kuivan kesän aikana on voitu korjata normaalisti talvella korjattavia leimikoita, kuten turvepohjaisia leimikoita. Se on erinomainen asia ja hyvä toimintatapa jatkossakin.

Sen sijaan puutavaran kuljetusmahdollisuudet ovat rajoittaneet tehtaiden puuhuoltoa. Etenkin rautatiekuljetuksiin tarvitaan sujuvuutta ja kapasiteettia lisääviä toimenpiteitä, jotta tehtaiden puuhuolto voidaan järjestää kustannustehokkaasti kaikissa olosuhteissa. Samalla voidaan turvata tasapainoinen kysyntä puulle myös seutukunnilla, joilla ei ole paikallista puunjalostusta.

Puukauppa on käynyt alkuvuonna hyvin. On erityisen hienoa, että metsäteollisuuden investointien ansiosta kasvavia puumääriä on onnistuttu hankkimaan Suomesta ja siten on voitu kohdistaa merkittävä arvonlisä niin yksityiseen kuin julkiseenkin talouteen. Tuore valtakunnan metsien 12. inventointi osoittaa, että Suomen metsät kasvavat nyt jopa 109,9 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä on miltei kaksinkertaisesti hakkuumääriin verrattuna. Puustopääomaan ei siis kajota, vaan voimme edelleen jatkaa metsätalouttamme kestävästi.

 

Sertifiointi huomioi luontoarvot

Kestävä metsätalous on tärkeä kilpailuetu. Metsien sertifiointi on tehokas tapa osoittaa myös kaukana Suomesta oleville asiakkaille ja sidosryhmille, että puu on hankittu kestävällä tavalla, luontoarvot huomioon ottaen aivan tavallisesta talousmetsästä. Osoitus onnistumisesta on esimerkiksi lahopuun ja säästöpuiden määrän kasvu. Niiden avulla lisätään monipuolisia elinympäristöjä eri lajeille. UPM:n kokemuksen perusteella Suomessa hyvin toimivia järjestelmiä ovat sekä PEFC™- että FSC®-metsäsertifiointijärjestelmät (FSC®-C109750) – molemmissa toteutuvat niin ekologinen, sosiaalinen kuin taloudellinenkin näkökulma – ja niihin kannattaa sitoutua!

UPM jatkaa aktiivista toimintaansa puumarkkinoilla syksyllä. Hyvin sujunut alkuvuosi puukaupassa osoittaa, että UPM:n puukauppa yhdessä metsäpalveluiden kanssa muodostaa toimivan kokonaisuuden ja kiinnostaa metsänomistajia. Lisäksi laajennamme edelleen palveluitamme ja helpotamme asiointia kanssamme – sähköiseen kaupantekoon voi ryhtyä oman aikataulun mukaan, kellonajasta riippumatta!

 

Juttu on julkaistu aiemmin Metsän henki -lehdessä (Pääkirjoitus, 3/2018).

Tulevaisuuden raaka-­aine
Blogi | 1 min

Tulevaisuuden raaka-­aine

Lue lisää
FSC-sertifikaatin hyödyt metsänomistajalle ovat kiistattomat
Artikkeli | 4 min

FSC-sertifikaatin hyödyt metsänomistajalle ovat kiistattomat

Lue lisää
UPM Yhteismetsien kyydissä sukupolvelta toiselle
Blogi | 4 min

UPM Yhteismetsien kyydissä sukupolvelta toiselle

Lue lisää