Diggi loo, diggi ley – digitaliseras även skogen?

06/28/2018 07:02:27

Jag har haft en fin möjlighet att följa digitaliseringen av skogsbranschen från första parkett. I början av min karriär arbetade jag med ”riktiga” jobb inom skogsskötsel, virkeshandel, drivning och transport. Från de första PC-apparaterna flyttade jag via olika utvecklingsuppgifter till att ansvara för IT Infras tjänster hos UPM Skog, och vidare till att utveckla de elektroniska tjänsterna för skogsägargränssnittet. Tidigare stannade någon ibland upp och förundrade sig över och protesterade mot den hårda utvecklingstakten, men det var i början – nu börjar vi verkligen komma igång!

 

I takt med ERP

Förr i tiden togs digitala steg framåt i takt med virkesanskaffningens operativa verksamhet och ERP (Enterprise Resource Planning, d.v.s. ett verksamhetsstyrningssystem), vilket dock möjliggjort en ytterst effektiv planering och logistik från stubbe till fabrik. Tidigare fanns världens mest detaljerade uppgifter om skogstillgångar i aktörernas egna system, men det verkade inte gå att dela uppgifter som samlats in med offentliga medel. Nu går vi ändå vidare också på den fronten, och det skapas applikationer och tjänster.

Man håller också på att skapa en serviceplattform för skogen som samlar in data som kan användas av olika aktörer. Likaså framskrider metoderna för att samla in uppgifter om skogstillgångar, sammanslå dem och uppdatera dem. Önskan är att åtgärdsuppgifterna från olika aktörer också ska bli en del av det gemensamma datalagret.

En smidig kundupplevelse

Bioekonomin tuffar på och allt fler har skogen i tankarna. Kundupplevelsen har också blivit ett nyckelord bland skogsaktörer. ”Med hjälp av metoder som lånats från tjänstedesign utvecklas tjänster som ger ett äkta mervärde och som hjälper skogsägarna med vardagliga utmaningar och skötsel av skogsegendomen genom smidiga metoder, kundförståelse och prototyper”, om man vill beskriva saken med dagens termer.

Det används bl.a. innehållsstrategier och kundstigar som gör arbetet smidigare och stadigare. NSP-enkäterna ljuder av beröm om hur bra vi lyckades idag. Artificiell intelligens, personifiering, automatik och analys gör det möjligt att i fortsättningen erbjuda en allt mer individuell upplevelse, och utvidgar också t.ex. kundtjänstens öppettider. Genom att tillämpa virtuell och utvidgad verklighet kan man medföra nya känslor och känslan av verklighet i den digitala skogsupplevelsen. 

Hålls ögonen på bollen?

Sist och slutligen återgår all verksamhet till skogen och löses in i de åtgärder som utförs där – vare sig det är avverkning, plantering, plantskogsskötsel eller t.ex. gödsling. Kvaliteten på och utförandet av tjänsterna som utförs i skogen måste motsvara skogsägarens behov och önskemål – om kunden blir besviken är det svårt att reparera skadan med digitala trollkonster.

Det är viktigt att skapa en tjänstehelhet där skogsägaren kan välja just de tjänster och kanaler som passar best för hen själv. Inom kundbetjäningen skapar man förtroende genom snabbhet, artighet och en känsla av att allt kommer att skötas – och skötas väl. Om det någon gång uppstår problem med betjäningen kan man oftast stärka kundförhållandet genom att behandla reklamationen rättvist och utan dröjsmål.

Det är ofta fråga om en komplicerad kedja med flera aktörer, och åtgärderna kan eventuellt vara utspridda över en lång period. För denna miljö utvecklar vi digitala tjänster som underlättar för skogsägaren och medför genomskådlighet och alternativ till skötseln av skogsärenden – det är inte alltid så enkelt! Målet är att stegvis skapa en helhet som erbjuder tjänstealternativ från grunderna i skogsägande hela vägen till professionell skötsel av skogsegendomen. Det här kommer att utföras i samarbete med skogsägarna och genom att prioritera deras önskemål. På allvar. Personlig betjäning kompletteras med ett tjänsteutbud genom flera kanaler, och skogsägaren kan välja den kombination som passar hen bäst.

Nya toppverktyg på kommande...

Fastän det här utvecklingsarbetet hållit på i eviga tider inledde vi ett omfattande utvecklingsprogram för digitala tjänster för drygt ett år sedan. I det första skedet byggde vi om vår offentliga webbtjänst skogsvarlden.fi och döpte samtidigt om tjänsten till upmskog.fi. Vi trollade fram en helt ny tjänsteplattform, Min skog, och den första nya funktionen var den elektroniska virkeshandeln. Det här utvecklingsarbetet fortskrider nu med fart, och under detta år kommer vi att lansera flera nya funktioner, med målet att kunna erbjuda toppverktyg för att sköta skogsegendomen.

Applikationen UPM Metsäni, som var först på marknaden med att använda offentliga uppgifter om skogstillgångar och som skapades 2016, i början av den digitala stigen, kommer att uppdateras till version 2.0. Vi har fått massvis med utvecklingsförslag från användare, och dessutom har vi själva genomfört användarstudier som vi använde för att besluta vilka funktioner vi skulle utveckla. Vilka funktioner är det? Det lönar sig att hålla öronen öppna!