Det finns efterfrågan på inhemskt virke

04/03/2018 12:26:31

Vi har ett ovanligt livligt virkeshandelsår 2017 bakom oss. Under året förlöpte virkeshandeln stadigt och bra, vilket vi tackar er, våra aktiva skogsägarkunder, för.

Vi köpte in rekordstora mängder virke från privata skogar i Finland. UPM:s investeringar i Finland har betydligt ökat virkesanvändningen runtom i landet. Även i år kommer vi att köpa in större mängder virke än förut inom alla virkesslag. Det finns med andra ord efterfrågan på inhemskt virke.

Man har utfört skogsvårdsarbeten i privata skogar som sköts av UPM i en större omfattning än de tidigare åren. Skogsvård vid rätt tidpunkt och av hög kvalitet utgör grunden för ett lönsamt skogsbruk. Därför lönar det sig att avtala om skogsvårdsarbeten i samband med virkesaffären. Vi erbjuder konkurrenskraftiga tjänster av hög kvalitet för skogsvårdens alla skeden. Investeringarna i UPM:s plantskola i Jorois garanterar våra virkeshandelskunder tillgången till skogsodlingsmaterial av hög kvalitet.

Nästan hela förra året var drivningen och transporten av virket utsatta för exceptionellt blöta förhållanden. Särskilt fjärrtransporten från skogen till fabriken har blivit svårare på grund av vägarnas dåliga bärighet. En rätt dimensionerad skogsväg ökar stämplingspostens värde och innebär fördelar för båda parterna i virkesaffären. Det är viktigt att även samhället tar hand om det lägre vägnätet för att säkerställa tillgången till finländskt virke.

I skogsägande och skogsskötsel ingår många vardagliga ärenden, som behöver skötas i tid för att ge bästa resultat och glädje för ägaren. En skogsplan som uppgjorts enligt de egna målen är ett enkelt sätt att följa upp och påverka utvecklingen i den egna skogen.

Elektroniska tjänster är behändiga eftersom de kan användas när det passar en själv bäst. Vi erbjuder er en elektronisk ärendehanteringskanal för de olika skedena av skogsägandet.

Ofta är det bra att diskutera olika alternativ personligen med en skogsfackman. I så fall kan ni vända er till vårt lokala expertnätverk och sköta tjänster från skogsvård till virkeshandel samt förvaltning av skogsförmögenhet enkelt under ett besök.

Jag önskar er goda virkesaffärer!

Texten har tidigare publicerats i tidningen Metsän henki (Ledaren, nr. 1/18)

 

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering
Artikel | 2 min

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Läs mer