Alltid tid för skogsägaren

12/16/2021 06:30:00

Klimatförändringen och utarmningen av naturens mångfald till följd av den är vår tids största utmaning. Vi i Finland, skogsägarna och hela skogsbruket har emellertid en stor del av lösningen på denna globala utmaning i våra händer – det vill säga skogarna. En framtid fri från fossila material är inte möjlig utan skogar och ett hållbart skogsbruk.

Finlands skogar är en hållbar plats att producera förnybar råvara för världens växande behov.

Vi kan vara säkra på att träråvaran i Finland produceras med respekt för lagar och natur.

Samtidigt garanterar en god skogsvård både skogsägarens inkomster och en effektiv kolbindning, för att inte tala om annat gott som det finländska skogsbruket gör för samhället.

Ni skogsägare har en avgörande roll när ni odlar kolsänkor och säljer virke som råvara för att ersätta fossila material. Vi vill hjälpa er med allt detta på bästa möjliga sätt. Ett bevis på detta är också UPM:s investeringar och helt nya produkter inom skogsindustrin.

För oss på UPM är det viktigt att vi ­smidigt och tillförlitligt kan erbjuda er alla tjänster inom ­skogsvård, virkeshandel och skötsel av skogsegendomen.

Under innevarande år har vi förnyat vårt kundarbete helt och hållet, för att säkerställa att alla våra kunder har tillgång till den lämpligaste kanalen för att sköta skogsärenden. Våra experter har alltid tid för skogsägarna.

Partnerskapsprogrammet UPM Tillväxt erbjuder de bästa förmånerna och det lönar sig ännu mer än tidigare att uträtta ärenden hos oss.

Bästa skogsägare, entreprenörer och våra egna anställda, ett varmt tack för år 2021. Tillsammans har vi åstadkommit mycket gott. Jag vill önska er alla en fridfull jul och ett gott nytt år!

 

Texten har tidigare publicerats i tidningen Metsän henki (Ledaren, nr. 4/21)

 

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Ett partnerskap med oss ger lönsam skogsvård och goda virkesaffärer
Artikel | 2 min

Ett partnerskap med oss ger lönsam skogsvård och goda virkesaffärer

Läs mer
Är du redo att bli partner?
Artikel | 1 min

Är du redo att bli partner?

Läs mer