Utmaningarnas år

12/22/2022 12:43:37

Under det gångna året har förändringens vindar blåst över Europa. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har säkert väckt känslor av rädsla och ­osäkerhet hos oss alla, och har försatt det ­europeiska ekonomiska området i ett nytt läge.

Inflationen har stigit till en nivå som vi inte upplevt på mycket länge. De plötsligt stigande kostnaderna har lett till överraskande utmaningar i många skeden av vår produktionskedja. Tack vare samförstånd och god dialog har samarbetet med våra partners ändå fungerat bra. 

På grund av den globala efterfrågan har skogs­industrin och i synner­het UPM klarat sig bra i situationen. Våra skogsägarpartners har dragit nytta av stigande rotpriser och virkeshandeln har varit aktiv – ett varmt tack för det. 

Betydelsen av självförsörjning har ökat: vårt syfte är att ersätta det importerade ryska virket med inhemsk anskaffning. Vi har utvidgat vårt anskaffningsområde norrut och ökat vår personal i hela Finland. 

Alla logistiska lösningar står till vårt förfogande, från traditionell transport till flottning och frakt med egen järnvägsmateriel. Därför kan vi också skapa nya arbetsplatser runtom i Finland. Den effektiva logistiken ger oss dessutom möjlighet att nå skogsägare på orter som är nya för oss. 

Vid sidan av den ekonomiska krisen i Europa har även Europeiska kommissionen skapat mörka moln vid horisonten. Trots att det inte finns någon gemensam skogspolitik inom EU, hotar olika slag av reglering nu även de finländska skogarna om vi inte tillsammans försvarar vår skogsbruksnäring. Skogsindustrin försvarar också den finländska skogsägarens rätt att använda sina skogar. Det finns många gemensamma intressen. 

Bästa skogsägare, maskinentreprenörer och egna anställda, ett varmt tack för år 2022. Vi har övervunnit de exceptionella utmaningarna med hjälp av gott samarbete och vi klarar oss även i fortsättningen.  

Jag vill önska er alla en riktigt god jul! 

 

 Metsän henki (Ledare, 4/22).