Skogens många ansikten

06/06/2018 08:17:34

Skogsindustrin är grundpelaren för Finlands ekonomi. Den utgör Finlands största exportsektor med en andel på 20 procent av exportintäkterna. Skatteutfallet uppgår till närmare 10 procent av skatteutfallet i hela landet. Branschens sysselsättningseffekt är 139 000 personer. Siffrorna är imponerande.

Skogsindustrin grundar sig på användningen av en förnybar råvara, trä. Merparten av det virke som UPM använder köps in från privata finländska skogsägare. Tack vare de investeringar vi gör köper vi alltmer virke från finländska skogsägare.

Utöver det ekonomiska värdet har skogen flera andra värden. Finländaren trivs i skogen såväl för att vistas ute och koppla av som för att plocka bär och svamp. En kär hobby för många, jakt, får hundratusentals finländare att bege sig till skogen varje höst och vinter.

Skogarna fungerar som världens lungor. Medan de växer producerar de syre och binder koldioxid från atmosfären. När träet murknar eller bränns som bioenergi frigörs koldioxiden till atmosfären. Skogsförnyelse startar bindningsprocessen på nytt och samma område fungerar återigen som kolsänka. Produkter som tillverkats av den föregående trädgenerationen fungerar som kollager, vissa en längre och vissa en kortare tid beroende på produkt och användningsändamål. Även om skogen kortvarigt utgör en kolkälla, ökar användningen av trä inte koldioxidhalten i atmosfären på längre sikt, utan tvärtom: om skogstillgångarna ökar, binder de en större mängd kol jämfört med föregående år. Detta uppnås med en god skogsvård.

Skogsvård innebär såväl plantskogsskötsel, drivning som många andra åtgärder från gödsling till naturvård enligt skogsägarens mål. En skogsfackmans uppgift är att ta reda på dessa mål och producera en lämplig tjänst med tanke på dem.

Vi utvecklar kontinuerligt våra skogsägartjänster. I mars öppnade vi en elektronisk virkeshandelstjänst för våra kunder. Genom den sköter man virkesaffärer enkelt till och med hemma i soffan. Vi vill vara den bästa partnern för skogsägarna.

Innovationer som baserar sig på träråvara kommer allt snabbare att ersätta produkter som tillverkas av fossila råvaror, redan inom en snar framtid. Detta lyckas vi med tillsammans med skogsägarna. Framtiden bor i den finländska skogen – låt oss bygga den tillsammans!

 

Texten har tidigare publicerats i tidningen Metsän henki (Ledaren, nr. 2/18)

Skogens mångfald ger glädje och nytta
Artikel | 6 min

Skogens mångfald ger glädje och nytta

Läs mer
Klimathjaltarna som vårdar sin skog
Artikel | 2 min

Klimathjaltarna som vårdar sin skog

Läs mer
Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer