Virkeshandelsåret 2021 – volymerna ökade. Hur säkerställer vi en positiv utveckling?

02/07/2022 07:33:23

Fjolåret var ett bra år beträffande virkeshandeln. Medlemsföretagen i Skogsindustrin rf köpte totalt 36,8 miljoner kubikmeter virke, vilket är hela 24 procent mer än året innan. Virkespriset stärktes också under fjolåret. Högkonjunkturen beträffande sågat virke återspeglades särskilt som högre priser på barrträdsstockar. Priserna steg med i genomsnitt 12–13 procent jämfört med föregående år.

Jämfört med statistiken från flera år var virkesmängden som köptes upp i fjol på en god nivå. Särskilt livlig var virkeshandeln på våren och sommaren. I början och i slutet av året motsvarande mängden däremot nästan genomsnittsvolymerna under en längre tidsperiod. År 2021 i ett nötskal:

  • Rikligt med virkesaffärer. Det var mycket positivt på gång i skogarna: sågspån i luften, kådlukt och fällda träd. Skogarnas livskraft och tillväxtförmåga säkerställdes.
  • Allt detta kunde göras på ett hållbart sätt: virkeshandelsvolymerna äventyrade inte de framtida avverkningsmöjligheterna. Skogarna växer alltjämt klart mer än vad som avverkas.
  • Målet med naturvården i ekonomiskogar var att stödja mångfalden på avverkningsytorna och bevara naturvärdena. För att säkerställa branschens verksamhetsförutsättningar måste dessa ständigt granskas och utvecklas.

UPM:s virkeshandelsår 2021 och utsikterna för i år

I fjol lyckades UPM befästa sin ställning på virkesmarknaden. Virkeshandelsvolymen ökade mer än genomsnittet i branschen. Ett varmt tack alltså till alla som gjort virkesaffärer med oss! Vi vill gärna ge de träd som lämnas kvar i odlingsskogarna det utrymme de behöver för att växa. Vi vill också förnya de skogar där tillväxten avtagit för nya trädgenerationer.

Virkeshandelsprognosen för 2022 ser bra ut vid UPM. Utsikterna för affärsverksamhetsområdena är i sin helhet stabila. Nivån på virkespriset är alltjämt god. För närvarande köps särskilt objekt som ska avverkas när marken inte är frusen. Du hittar mer detaljerade virkesmarknadsuppgifter i våra regionala virkesmarknadsöversikter (länk).

Vi hjälper kunden att lyckas som skogsägare

UPM vill hjälpa skogsägarna att få den bästa avkastningen från den egna skogsegendomen och att nå de övriga målen som ställts upp för skogen. Därför diskuterar vi alla arbetsfaser och behoven i varje arbetsfas under skogens omloppstid med kunderna. Särskilt viktigt för avkastningen är skogsodling med den bästa metoden, det bästa materialet och det bästa ursprunget samt tidig plantskogsskötsel, plantskogsskötsel och förstagallring i beståndet. När dessa utförs omsorgsfullt säkerställs en stor mängd grova timmerträd med en snabb omloppstid. En välskött skog är mångfaldig, livskraftig, produktiv och binder effektivt kol.

Med våra skogstjänster av hög kvalitet säkerställer du skogarnas avkastning och livskraft. I fjol hjälpte vi våra kunder på allt fler objekt att lyckas som skogsägare! Detta arbete vill vi göra i allt större utsträckning och det finns också ett behov av detta. Enligt Finlands skogscentrals färska meddelande minskade skogsvårdens intensitet allmänt i fjol. Åtminstone om antalet beviljade Kemerastöd används som indikator. Kemerastöd utnyttjades hela 15 procent mindre i fjol än året innan i vårt land.

Skogsvård och avverkningar går hand i hand

God skogsvård utgör grunden för att antalet virkesaffärer ska vara stort och intäkterna från skogen ska realiseras genom avverkningar. Det är det enda som skapar förutsättningar för framgång på lång sikt och därför satsar vi på detta. I enlighet med vårt värdelöfte vill vi ta hand om dig och din skog så att ni får uppleva rikedom och kärlek – tidlöst, smidigt och ansvarsfullt.