Puukauppavuosi 2021 – volyymit kasvussa. Miten varmistamme hyvän kehityksen?

04/28/2022 05:48:00

Viime vuosi oli puukaupassa hyvä vuosi. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat kaikkiaan 36,8 miljoonaa kuutiota puuta. Se on peräti 24 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myös puun hinta vahvistui viime vuoden aikana. Hyvä sahatavarasuhdanne näkyi erityisesti havutukkien kohonneina hintoina, jotka nousivat keskimäärin 12–13 prosenttia edellisvuodesta.

Useamman vuoden tilastoihin verrattuna viime vuoden ostettu puumäärä oli hyvä. Erityisen vilkkaasti puukauppaa tehtiin keväällä ja kesällä. Sen sijaan vuoden alku ja loppu sujuivat lähes pidemmän ajan keskiarvovolyymein. Vuosi 2021 tiivistettynä:

  • Puukauppoja tehtiin runsaasti. Metsissä oli hyvää pöhinää; sahanpurua lensi, pihka tuoksui ja puuta kaatui. Metsien elinvoimaa ja kasvukykyä varmistettiin.
  • Kaikki tämä kyettiin tekemään kestävästi: näillä puukaupan määrillä ei vaarannettu tulevaisuuksien hakkuumahdollisuuksia. Metsien kasvu ylittää edelleen selvästi toteutuvien hakkuiden tason.
  • Talousmetsien luonnonhoidolla tuettiin hakkuualojen monimuotoisuutta ja luontoarvojen säilyttämistä. Alan toimintaedellytyksien varmistamisessa ne ovat edelleen jatkuvan tarkastelun ja kehittämisen kohteena.

UPM:n puukauppavuosi 2021 ja näkymät tähän vuoteen

UPM onnistui viime vuonna vahvistamaan asemaansa puumarkkinassa. Puukaupan määrä kasvoi alan keskiarvoa enemmän. Kiitos siitä kaikille puukauppa-asiakkaillemme! Olemme mielellämme vapauttamassa kasvatusmetsiin jääville puille niiden kaipaamaa kasvutilaa, ja uusimassa kasvuansa hidastaneita metsiä uusille puusukupolville.

Alkuvuonna valtakunnan puumarkkina on toteutunut hiukan edellisvuotta pienemmin kokonaispuumäärin. Uskomme UPM:ssä kuitenkin hyvin positiiviseen puukauppavuoteen 2022. Liiketoiminta-alueilla on kokonaisuudessaan vankat näkymät ja olemme aktiivisesti lisäämässä kotimaan puunhankintamääriä. Myös puun hintataso on edelleen vahva. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat sula-aikana korjattavat hakkuukohteet. Tarkemmat puumarkkinatiedot näet alueellisista puumarkkinakatsauksistamme.

Tuemme asiakasta onnistumaan metsänomistuksessa

UPM haluaa tukea metsänomistajia saavuttamaan oman metsävarallisuuden parhaan kasvutuoton ja muut metsään kohdistuvat tavoitteet. Siksi nostamme tapaamisissa keskusteluun kaikki metsänkierron työvaiheet ja niiden tarpeet. Kasvutuoton kannalta erityisen merkityksellistä on metsänviljely parhain menetelmin, materiaalein ja alkuperin sekä taimikon varhaishoito, taimikonhoito ja metsikön ensiharvennus. Näiden huolellinen toteutus varmistaa järeän tukkipuun suuren määrän nopealla kiertoajalla. Hoidettu metsä on monimuotoinen, elinvoimainen, tuottoisa ja sitoo hiiltä tehokkaasti.

Laadukkailla metsäpalveluillamme varmistat metsien tuoton ja elinvoiman. Autoimme viime vuonna asiakkaitamme entistä useammissa kohteissa onnistumaan omassa metsänomistuksessaan! Tätä työtä haluamme, ja on myös tarve, entisestään lisätä. Suomen metsäkeskuksen tuoreen tiedotteen mukaan yleinen metsänhoidon intensiteetti laski viime vuonna. Ainakin, jos mittarina käytetään myönnettyjen Kemera-tukien määrää. Niitä käytettiin maassamme jopa 15 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Metsänhoito ja hakkuut käsikädessä

Korkeiden puukaupan määrien toteutuminen ja metsän tuottojen realisointi puuston hakkuilla lähtee hyvästä metsänhoidosta. Vain se luo onnistumisen edellytykset pitkällä aikajänteellä, ja siksi panostamme siihen. Arvolupauksemme mukaisesti haluamme pitää sinut ja metsäsi rikkaana ja rakkaana ajattomasti, vaivattomasti ja vastuullisesti.