Virkeshandeln är livlig – märker du det?

05/18/2021 11:11:30

Virkeshandelsvolymerna har ökat betydligt ända från hösten. Virkespriset är på en stabil nivå. Det finns goda förutsättningar för att genomföra nödvändiga avverkningar och förbättra skogens avkastningsförmåga.

I UPM:s bokslutsmeddelande för i fjol beskrevs utsikterna för 2021 på följande sätt: år 2021 väntas den globala ekonomin att börja återhämta sig efter den kraftiga nedgången 2020. Ekonomin återhämtar sig olika i olika områden med Kina som lokomotiv. Den allmänna ekonomiska verksamheten påverkar efterfrågan på de flesta av UPM:s produkter. Efterfrågan är således beroende av återhämtningens form och takt. Den allt större efterfrågan på industriprodukter har nu börjat återspeglas i virkesbehoven – och även i virkeshandelsvolymerna. Nedan litet fakta om virkeshandeln som tagit fart och om virkeshandelns medvind.

STATISTIKFAKTA 1

Början av 2020 var svag, men i november-december 2020 var virkeshandeln på en hela 52 procent högre nivå än ett år tidigare. (Skogsindustrin rf, Metry)

Osäkerheten på produktmarknaden började skingras för början av året. Beträffande UPM var förnyelseavverkningar som ger timmerträd särskilt efterfrågade. Ett stort antal skogsägare utnyttjade den goda efterfrågan på virke redan då.

STATISTIKFAKTA 2

Virkeshandeln är fortsättningsvis livlig. I januari-februari var virkeshandeln 37 procent livligare än i början av föregående år. (Skogsindustrin rf, Metry)

Situationen är fortsättningsvis positiv. För UPM :s del har virkeshandeln fortfarande främst gällt förnyelseavverkningar som kan drivas på sommaren, men i någon mån har även vinterdrivningsobjekt som tagits med direkt i drivningsprogrammen köpts. Möjligheterna att köpa upp vintergallringar har i huvudsak riktats in på områden med de mest krävande avverkningsförhållandena och skogsägare som regelbundet gör virkesaffärer med oss.

STATISTIKFAKTA 3

Den goda efterfrågan inom virkeshandeln har också gjort virkespriserna stabila. I februari var rotpriset på granstock 7 procent högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år på förnyelseavverkningar i Södra Finlands prisområde. (Skogsindustrin rf, Metry)

Det stabila och till och med högre virkespriset skapar goda förutsättningar för virkesaffärer. Vid UPM har vi varit mycket nöjda med att vi har kunnat tillgodose ett stort antal skogsägares avverknings- och virkeshandelsbehov.

STATISTIKFAKTA 4

Finlands skogar växer snabbt. Skogarnas tillväxt överskred skogarnas totala avgång med 37 procent 2020 (Skogsindustrin rf, Metry: LUKE)

Det totala beståndet i skogarna ökar raskt varje år. De nuvarande avverkningsvolymerna är på hållbar grund. Naturvården och användningen av ekonomiskogar kan kombineras på ett naturligt sätt. Skogscertifieringen ger tydliga instruktioner för hur mångfalden säkerställs.

Det finns alltså behov och möjligheter i skogarna. Dessutom växer och utvecklas skogarna oberoende av konjunkturläget. Det är ett fortgående och lönsamt arbete att säkerställa skogarnas avkastningsförmåga. Avverkningar och skogsvårdsåtgärder som inte har utförts leder till att skogen utvecklas långsammare och till ökade kostnader beträffande skogsvården. UPM tillhandahåller mångsidiga tjänster för skogsägaren för att undvika detta.

Tack vare den allmänna virkeshandelssituationen är det klokt att göra avverkningar och skogsvårdsarbeten just nu. Får vi hjälpa dig att utnyttja den goda situationen? Vi kommer överens om och genomför de aktuella avverkningarna och skogsvårdsarbetena i din skog. Därefter kan du si fråga om detta lättare att njuta av skogsnaturen, vårsolen och den annalkande sommaren!