Puukaupassa on hyvä vire – tunnetko sen?

03/12/2021 13:50:32

Puukauppamäärät ovat syksystä saakka alkaen reilusti vahvistuneet. Puun hinta on vankalla tasolla. Tarpeellisten hakkuiden toteuttamiseen ja metsän tuottokyvyn parantamiseen on hyvät puitteet.

UPM:n viime vuoden tilinpäätöstiedotteessa vuoden 2021 näkymiä luonnehdittiin seuraavasti: vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan alkavan toipua vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista. Teollisuustuotteiden elpyvä kysyntä on nyt alkanut näkyä puutarpeissa – ja myös puukaupan määrissä. Alla muutamia faktoja puukaupan vilkastumisesta ja hyvästä puukaupan myötätuulesta.

TILASTOFAKTA 1

Marras-joulukuussa 2020 puukauppa oli vaisun alkuvuoden jälkeen peräti 52 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. (Metsäteollisuus ry, Metry)

Tuotemarkkinan epävarmuus alkoi alkuvuoden osalta hälvenemään. UPM:n osalta erityisesti tukkipuuta kerryttäviä uudistushakkuita kysyttiin paljon. Suuri joukko metsänomistajia hyödynsi hyvän puun kysynnän jo silloin.

TILASTOFAKTA 2

Mainio puukaupan vire jatkuu edelleen. Tammi-helmikuun puukauppa toteutui 37 % edellisvuoden alun puukaupan määrää vilkkaampana. (Metsäteollisuus ry, Metry)

Vahva vire jatkuu. UPM:ssä puukauppaa on tehty edelleen kesäkorjuukelpoiset uudistushakkuut edellä, mutta jonkin verran on kyetty ostamaan myös talvikorjuukohteita suoraan korjuuohjelmiin. Talviharvennuksien ostomahdollisuuksia on kohdennettu pääosin kanssamme vakituisesti puukauppaa tekevien metsänomistajien korjuuolosuhteiltaan vaativimpiin kohteisiin.

TILASTOFAKTA 3

Hyvä puukaupan kysyntä on vankistanut myös puun hintoja. Helmikuussa kuusitukin kantohinta Etelä-Suomen hinta-alueella uudistushakkuukohteella oli 7 % korkeampi, kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. (Metsäteollisuus ry, Metry)

Vankka, jopa vahvistunut puun hinta luo hyvät puitteet puukauppojen tekoon. UPM:ssä olemme olleet oikein tyytyväisiä siihen, että olemme voineet auttaa suurta määrää metsänomistajia monissa metsänhakkuu- ja puukauppatarpeissa.

TILASTOFAKTA 4

Suomen metsät kasvavat kohisten. Metsien kasvu ylitti vuonna 2020 37 %:lla metsien kokonaispoistuman (Metsäteollisuus ry, Metry: LUKE)

Metsien kokonaispuusto lisääntyy reippaasti joka vuosi. Nykyiset hakkuumäärät ovat kestävällä pohjalla. Luonnonhoito osataan luontevasti yhdistää talousmetsien käsittelyyn. Metsäsertifiointi antaa selkeät toimintaohjeet monimuotoisuuden varmistamiseen.

Metsissä on siis olemassa tarpeita ja mahdollisuuksia. Lisäksi metsät kasvavat ja kehittyvät kaikissa suhdanteissa. Niiden tuottokyvystä huolehtiminen on jatkuvaa - ja kannattavaa työtä. Hakkuu- ja metsänhoitorästit kostautuvat hiipuvana metsän kehityksenä ja metsänhoidon osalta myös kasvavina kustannuksina. UPM tarjoaa metsänomistajalle näihin monipuoliset palvelut.

Yleinen puukaupan vire tukee hakkuiden ja metsänhoitotöiden toteuttamista juuri nyt. Saammeko auttaa sinua tarttumaan hyvään tilanteeseen? Sovitaan ja toteutetaan metsäsi ajankohtaiset hakkuut ja metsänhoitotyöt. Sen jälkeen on tältä osin helpompi nauttia metsäluonnosta, kevätauringosta ja lähestyvästä kesästä!