Fyra orsaker till att 2018 var ett utmärkt år beträffande virkeshandeln

01/02/2019 11:39:37

År 2018 går till historien som ett livligt år beträffande virkeshandeln. Målet är att virkeshandeln ska vara lika aktiv även framöver. För skogsägarna innebär detta goda virkesaffärer varje år.

Vi vill tacka alla skogsägare för det gångna året. År 2018 var ett exceptionellt bra år för skogsägarna beträffande virkeshandeln. Jag vill nämna fyra orsaker till detta.

  1. God efterfrågan på virke. Objekt och stämplingsposter av alla slag har varit efterfrågade. Detta berodde på investeringarna som ökar användningen av virke i våra fabriker. Även de besvärliga drivningsförhållandena föregående år har minskat våra virkesförråd och virkesbehovet var särskilt stort i år.
  2. Skogar i gott produktionsskick. Tack vare den livliga virkeshandeln och de utförda avverkningarna fick skogsägarna skogar som är i gott produktionsskick. I gallringsskogar fick träden utrymme att växa och genom förnyelseavverkningar skapades livskraftiga nya skogar. 
  3. Marknadspriset på virke. Ett gängse marknadspris har betalats för virke. Skogsägarna har kunnat göra ett stort antal virkesaffärer och ta hem avkastningen från skogen.
  4. En entusiastisk virkeshandel. Många skogsägare bjöd aktivt ut sina stämplingsposter till försäljning. Det stora utbudet ökade virkeshandelsvolymerna ytterligare och sporrade även andra att göra virkesaffärer.

Hur ser virkeshandelns framtid ut?

Vårt virkesbehov kommer att vara stort även under följande år och vi vill i allt högre grad köpa virke av finländska skogsägare. Vi har stärkt vårt virkesanskaffningsnätverk, ökat antalet skogskundansvariga och utvidgat vårt anskaffningsområde.

Allt slags virke behövs. Vi vill även i fortsättningen hjälpa skogsägarna att få den bästa avkastningen från skogen. Vi hörs!

 

Läs mer om virkesmarknaden

 
Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering
Artikel | 2 min

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Läs mer