Neljä asiaa, jotka tekivät vuodesta 2018 erinomaisen puukauppavuoden

12/19/2018 07:45:38

Vuosi 2018 jää historiaan vilkkaana puukauppavuotena. Tavoitteena on, että aktiivinen puukauppa jatkuu myös tulevaisuudessa. Metsänomistajille se tarkoittaa hyviä puukauppoja vuodesta riippumatta.

Kiitos kaikille metsänomistajille kuluneesta vuodesta. Vuosi 2018 oli metsänomistajille poikkeuksellisen hyvä puukauppavuosi. Listasin neljä syytä, miksi.

  1.  Puulle hyvää kysyntää. Kaikenlaisia kohteille ja leimikoille on ollut kysyntää. Tämä johtui tehtaillemme tehdyistä puunkäyttöä lisäävistä investoinneista. Myös edellisvuoden hankalat korjuuolosuhteet olivat heikentäneet puuvarantojamme, ja tarve puulle oli tänä vuonna erityisen suuri.
  2. Metsät tuottokuntoon. Vilkkaalla puukaupalla ja hakkuiden toteutuksilla metsänomistajat saivat metsänsä hyvään tuottokuntoon. Harvennusmetsissä puut saivat kasvutilaa ja uudistamishakkuilla luotiin elinvoimaisia uusia metsiä. 
  3. Puun markkinahinta. Puusta on maksettu käypää markkinahintaa. Metsänomistajat ovat voineet tehdä paljon puukauppoja ja kotiuttaa metsän tuottoa.
  4. Innostunut puukauppavire. Moni metsänomistaja tarjosi leimikoitaan aktiivisesti myyntiin. Vilkas tarjonta lisäsi puukauppamääriä entisestään ja innosti muitakin tekemään puukauppoja.

Mitä seuraavaksi puukaupassa?

Puuntarve jatkuu osaltamme seuraavinakin vuosina suurena, ja haluamme hankkia puuta yhä enemmän suomalaisilta metsänomistajilta. Olemme vahvistaneet puunostoverkostoamme, lisänneet metsäasiakasvastaajien määrää ja laajentaneet ostoaluettamme.

Kaikenlaiselle puulle on tarvetta. Haluamme jatkossakin auttaa metsänomistajia saamaan metsästään parhaan tuoton. Ollaan yhteydessä!

 

Lue lisää puumarkkinoista

 
Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo
Artikkeli | 4 min

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
UPM Joroisten taimitarha – Innovatiivista ja kestävää metsätaloutta
Artikkeli | 2 min

UPM Joroisten taimitarha – Innovatiivista ja kestävää metsätaloutta

Lue lisää