Dags att granska granbarkborrsituationen

06/21/2021 12:57:39

Skogsägarna bör även i år granska sina skogar för att upptäcka eventuella spår av granbarkborren. Det är särskilt viktigt att göra detta i områden var stormar under det gångna året fällt ett stort antal träd.

Granbarkborren är den skadegörare som orsakar de största skadorna på granar. När dagstemperaturen på våren har börjat ligga på minst +18 grader är det dags att kontrollera om granbarkborren har spridit sig. Granbarkborren angriper rotdelen av granar av timmerstorlek. På våren söker och hittar de svärmande insekterna skadade träd, vindfällen och färska stammar som finns i travar. Varma somrar påskyndar granbarkborrens utveckling och gör att de förökar sig bättre. Sedan 2012 observeras granbarkborrens populationsstorlek i Södra Finland med hjälp av Naturresursinstitutets och Skogscentralens feromonuppföljning. Informationen som uppföljningen av stammen ger är viktig för skogsägarna eftersom de då kan observera skadorna och avlägsna skadade träd i de områden där risken för skador är störst.

Två generationer granbarkborrar förra sommaren

I uppföljningen av stammen förra sommaren fångades en tredjedel av granbarkborrarna först i augusti-september. Detta är ett tecken på att granbarkborrarna utvecklades bra tidigare på sommaren och ledde till att den första generationen hann producera en ny generation. Huruvida den andra generationen utvecklas och klarar av vintern beror i våra förhållanden på om hösten är lång och varm. Snötäcket och nederbördsmängderna under vintern påverkar övervintringen.

Jämfört med mängderna som fångats under tidigare år ökade granbarkborrstammarna på allmän nivå förra sommaren särskilt i Savolax-Karelen, Kymmenedalen och på observationsplatserna I Östra Nyland. Till exempel i Rautalampi och Villmanstrand var antalet granbarkborrar som fångades in förra sommaren större än 15 000 som räknas som riskgräns.

Granska förekomsten av granbarkborrar särskilt i vindskadade områden

I fjol orsakade tre större stormar vindskador i skogarna. I juni fällde stormen Päivö träd i Östra Finland, särskilt i Norra Karelen. I november fällde stormen Liisa ungefär 0,2–0,4 miljoner kubikmeter träd i Österbotten och Satakunta. I november orsakade stormen Aila skador särskilt i Satakunta och Österbotten. I områden där det har uppkommit färska vindfällen och där granbarkborrstammarna har varit stora förra sommaren är det viktigt att hålla ett öga på granbarkborren i sommar och under följande somrar.

Spår av granbarkborren

Även i Sverige följer man som bäst intensivt med hur granbarkborrens svärmning framskrider. I Sverige orsakade granbarkborren 2018–2020 skogsskador som var exceptionellt omfattande, över 18 miljoner kubikmeter. I södra Sverige och på ett antal observationsplatser norr om Stockholm började granbarkborren svärma redan vecka 19. 

Områdena norr om Stockholm är på samma breddgrad som de sydligaste granbestånden i Finland. Det är viktigt att hålla ett öga på dessa bestånd för att upptäcka angrepp. Små hål vid rotdelen av stocken är ett tecken på att trädet angripits. Det kommer brunt kaffefärgat spån ur hålen när insekterna gräver sina gångar under barken. Granbarkborren för med sig patogena blånadssvampar som orsakar missfärgning på trädet. Tillsammans med insektens larvgångar skadar svamparna det inre barkskiktet som transporterar vatten, förhindrar vattentillförseln till toppen och får trädet att torka ut.