Webbtjänsten UPM Skog innehåller förbättrade versioner av de bekanta egenskaperna skogsskattetjänst och skogsbruksplan som ingick i MetsäSoppi

De bekanta egenskaperna som ingick i UPM MetsäSoppi hittar du nu i webbtjänsten UPM Skog i avsnitten Skogsegendom och Beskattning. I den nya webbtjänsten går det ännu smidigare att granska skogsbruksplanen, anteckna skatteuppgifter och göra skattedeklarationen.

Webbtjänsten MetsäSoppi, som togs ur bruk våren 2020, innehöll egenskaperna skogsbruksplan och skogsskattetjänst. Dessa egenskaper finns nu i avsnitten Skogsegendom och Beskattning i webbtjänsten UPM Skog. 

I tjänsten upmskog.fi är det ännu lättare att anteckna skatteuppgifter och göra en elektronisk skattedeklaration. Anteckningar och fotografier som sparats i MetsäSoppi har också överförts till den nya webbtjänsten även om nya anteckningar än så länge inte kan göras i upmskog.fi.

Till fördelarna med den förnyade webbtjänsten UPM Skog hör förutom att man kan planera en lönsam skogsvård även att virkesaffärer kan göras elektroniskt i samma tjänst.

I skogsbruksplanen ser du bättre än tidigare när det är dags för avverkningar och skogsvårdsåtgärder och med hjälp av nya, tydliga diagram kan du följa hur planen förverkligas.  

Nya egenskaper för att följa skogsbruksplanen

Även om riktigt alla egenskaper i MetsäSoppi inte finns med i upmskog.fi, till exempel utskrivningsmöjligheten, kan du i den nya webbtjänsten granska avverkningar, utvecklingsprognoser och trädbeståndets volym på ett mångsidigare sätt än tidigare och ur sådana synvinklar som intresserar dig. Tidigare kunde avverkningar och skogsvårdsåtgärder endast granskas enligt hektar och i tioårsperioder, men i upmskog.fi är alternativen förutom hektar även euro och kubikmeter och du kan välja en tidsperiod mellan ett och tjugo år.

hakkuut_sv.JPG

Granskning av särdrag

Även i avsnittet Särdrag kan du välja vad du vill granska på ett mångsidigare sätt och på ett och samma ställe. Här får du fram såväl begränsningar i fråga om användningen, naturvårdsobjekt som FSC-skyddsområden.

erityispiirteet_sv.JPG

Maximiavverkningar enligt skogsvårdsrekommendationerna

De maximala avverkningarna enligt skogsvårdsrekommendationerna, dvs. den största mängden som kan avverkas, visades i MetsäSoppi endast på utskrifter, men i webbtjänsten UPM Skog kan du granska dem i avsnittet Alternativa planer under en vald tidsperiod mellan ett och tjugo år. Avsnittet innehåller också en ny funktion: ett diagram som visar trädbeståndets volym i kubikmeter och euro under en tioårsperiod.

hakkuumahto_sv.JPG

 
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Vanliga frågor om webbtjänsten
Artikel | 2 min

Vanliga frågor om webbtjänsten

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer