UPM Metsä -verkkopalvelusta löydät MetsäSopen tutut ominaisuudet entistä ehompina

UPM Metsä -verkkopalvelun Metsävarallisuus- ja Verotus-osioista löytyvät tutut UPM MetsäSopen ominaisuudet. Metsäsuunnitelman tarkastelu, verotietojen kirjaaminen ja metsäveroilmoituksen tekeminen hoituvat uudessa verkkopalvelussa entistä näppärämmin.

Keväällä 2020 sulkeutuneen MetsäSoppi-verkkopalvelun tutut ominaisuudet, metsäsuunnitelma ja metsäveropalvelu, löytyvät UPM Metsä -verkkopalvelusta Metsävarallisuus- ja Verotus-osioista. 

Verotietojen kirjaaminen ja sähköisen metsäveroilmoituksen tekeminen on entistä helpompaa upmmetsä.fi:ssä. Myös MetsäSoppeen tallennetut muistiinpanot ja valokuvat on siirretty uuteen verkkopalveluun, vaikka toistaiseksi uusien muistiinpanojen luonti ei upmmetsa.fi:ssä onnistu.

Uudistuneen UPM Metsä -verkkopalvelun etuihin kuuluu myös se, että tuottavan metsänhoidon suunnittelun lisäksi sähköiset puukaupat on helppo tehdä samasta palvelusta käsin.

Metsäsuunnitelmasta voi tarkastella ajankohtaisia hakkuu- ja metsänhoitotöitä entistä laajemmin ja seurata suunnitelman toteutumista uusien, selkeiden kuvaajien avulla.  

Metsäsuunnitelman seurannassa uusia ominaisuuksia

Vaikka ihan kaikkia tuttuja MetsäSopen ominaisuuksia, kuten tulostusmahdollisuutta, ei upmmetsa.fi:ssä ole saatavilla, on uudessa verkkopalvelussa mahdollista tarkastella hakkuita, kehitysennusteita ja puuston määrää entistä monipuolisemmin ja omista kiinnostuksen kohteista käsin. Kun aikaisemmin hakkuiden ja metsänhoitotöiden tarkastelu onnistui vain hehtaarien puitteissa kymmenen vuoden jaksoissa, on upmmetsa.fi:ssä mahdollista valita tarkasteluun hehtaarien lisäksi eurot, kuutiometrit ja aikaväliksi vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen.

metsävarallisuus_osio_hakkuut_upmmetsä_verkkopalvelu_1800x1200.jpg

Erityispiirteiden tarkastelu

Myös Erityispiirteet -osiossa on mahdollista valita tarkastelun kohteet monipuolisemmin ja yhdestä paikasta. Osiossa voi tarkastella niin käytönrajoituksia, luonnonhoitokohteita kuin FSC-suojelukohteita.

erityispiirteet_upmmetsa_verkkopalvelu_1800x.jpg

Metsänhoitosuositusten maksimihakkuut

MetsäSoppi-palvelussa metsänhoitosuositusten maksimihakkuut eli niin kutsuttu hakkuumahto oli nähtävissä ainoastaan tulosteissa, mutta UPM Metsä -verkkopalvelussa maksimihakkuita voi tarkastella Vaihtoehtoiset suunnitelmat -osiossa valitsemallaan aikavälillä vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen. Uutena osiossa on myös puuston määrän kuvaaja, joka näyttää puustomäärät kuutiometreissä ja euroissa kymmenen vuoden aikajaksolla.

vaihtoehtoiset_suunnitelmat_1800.jpg

Jos sinulla herää kysyttävää UPM Metsä -verkkopalvelun käytöstä, ota rohkeasti yhteyttä UPM Metsä asiakaspalveluun puhelimitse, sähköpostilla tai chatissa!

 
Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?
Blogi | 3 min

Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?

Lue lisää
9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen
Artikkeli | 8 min

9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen

Lue lisää
Suomalainen puu: Tulevaisuuden(kin) raaka-aine?
Blogi | 3 min

Suomalainen puu: Tulevaisuuden(kin) raaka-aine?

Lue lisää