Miksi metsää kannattaa hoitaa?

Hoidettu metsä on kaunis ja siellä on ilo liikkua. Hoidettu metsä on monimuotoinen, terve ja elinvoimainen ja antaa omistajalleen hyvän tuoton. Kaikki tämän saat samassa paketissa, kun hoidat metsääsi hyvin.

Metsä muuttuu jatkuvasti. Puiden kasvu alkaa siementen itämisestä taimiksi ja sen kasvu päättyy aikanaan. Kun hoidat metsääsi suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti sen kierron eri vaiheissa, se tuottaa sinulle monipuolista hyötyä ja iloa, ja on arvokas perintö tuleville sukupolville. Pusikoituva metsä tai risukko on vain harvojen mielestä unelmien metsä.

Miten aloitat

  1. Keskustele metsäasiantuntijan kanssa omista tavoitteistasi ja metsäsi nykytilasta
  2. Teetä metsäsuunnitelma. Se on käsikirja, joka ohjaa sinua tekemään tarvittavat toimenpiteet oikeaan aikaan, ja josta selviävät myös eri toimenpiteiden vaikutukset.
  3. Noudata metsäsuunnitelmaa ja toimi sen mukaisesti. Sen enempää metsän uudistamisen, taimikonhoidon, harvennusten ja hakkuiden siirtäminen ei kannata.

Mitä pitää tehdä ja mitkä ovat toimenpiteiden vaikutukset

  1. Maanmuokkaus ja jalostettu metsänviljelymateriaali: metsän kierto nopeutuu useita, jopa kymmeniä vuosia.
  2. Taimikonhoito (heinäys, varhaisperkaus, perkaus): kasvatettavat puut saavat valoa ja metsästäsi kasvaa elinvoimainen ja puista laadukkaita. Myös metsän muut kasvit kaipaavat valoa kukoistaakseen.
  3. Harvennus (ensiharvennus ja harvennus): Harvennushakkuista saat välitöntä tuloa ja samalla parannat kasvatettavien puiden kasvuolosuhteita, puut saavat tilaa sekä valoa kasvaa ja järeytyä. Metsässäsi on avara ja siellä on mukava liikkua, poimia marjoja tai sieniä tai istua kivellä ja nauttia puiden huminasta.
  4. Lannoitus: Lisää puuston arvokasvua
  5. Uudistushakkuu: koivun kasvu päättyy 50–60-vuotiaana, kuusen 60–80-vuotiaana ja männyn 80–100-vuotiaana, minkä jälkeen puut alkavat lahota ja myös tuholaistuhoriski kasvaa. On siis metsän uudistamisen aika ja aika aloittaa uuden puusukupolven kasvatus. Hyvin oikea-aikaisesti sen eri vaiheissa hoidetusta metsästä voit saada jopa 50 % suuremmat puunmyyntitulot kuin laiminlyödystä metsästä.

Hyvin hoidettu metsä tuottaa laadukasta puuta, josta saat tuloja. Metsän koko kierron ajan voit myös nauttia sen muista antimista. Se on monimuotoinen ja arvokas perintö jälkipolville.

 

 

Tutustu Metsäpalveluihin

Monipuolisesti mukanasi kasvun kaikissa vaiheissa.
Metsäpalvelut

Monipuolisesti mukanasi kasvun kaikissa vaiheissa.

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Uusi laskuri näyttää, kuinka taimikon hoito vaikuttaa tuottoihin
Artikkeli | 1 min

Uusi laskuri näyttää, kuinka taimikon hoito vaikuttaa tuottoihin

Lue lisää
Käy tarkistamassa taimikkosi kunto talven jälkeen
Artikkeli | 3 min

Käy tarkistamassa taimikkosi kunto talven jälkeen

Lue lisää