Värdet stiger när skogen vårdas

Din skog behöver vård och avverkningar för att utvecklas till en värdefull stockskog. En aktiv skogsvård förkortar omloppstiden så att du kan avverka tidigare och förnya skogen med nya plantor. Genom att investera i skogsodling och plantskogsskötsel får du avkastning på investeringen i form av fördubblade avverkningsinkomster under skogens omloppstid.

 Vårdåtgärder och gallringar vid rätt tidpunkt förbättrar skogens avkastning. På så sätt belönas skogsägaren med större intäkter från virkesförsäljning både under gallringsavverkning och under slutavverkning. Vid sidan av god avkastning ger en god skogsvård också ökad mångfald och större rekreationsvärde i skogen.

Se avkastningen på en exempelskog nedan, då vårdåtgärderna och
avverkningarna utförs i rätt tid

Utgångspunkt: Granskog på frisk mo i mellersta Finland. 

Skogsägarens målsättningar: ekonomisk vinst, rekreation, skogen som arv till barnen 

Tidig röjning av plantbestånd

 • Ca 5-årigt, meterhögt plantbestånd
 • Plantbeståndet utvecklas och blir livskraftigt.
 • Kostnaderna för senare plantskogsvård blir lägre.

Gallring av plantbestånd

 • Ca 15-årigt, 3-7 meter högt plantbestånd
 • Ökar virkesavkastningen med 30 %
 • Genom att sköta plantskogen får du upp till 100 % större avverkningsinkomster under omloppstiden. 

Förstagallring

 • Ca 35 år gammalt trädbestånd
 • Avverkning 50 m3/ha. 
 • En god tidig vård ger belöning i form av avverkningsinkomster redan vid den första gallringen. 

Gallring

 • Ca 50 år gammalt trädbestånd
 • Avverkning 70 m3/ha
 • Du får inkomster och säkerställer en lönsam slutavverkning.

Förnyelseavverkning

 • Ca 70 år gammalt trädbestånd
 • Avverkning 330 m3/ha

Avverkningsinkomster över 15 000 €

Årlig medeltillväxt under omloppstiden 6,5 m³/ha 

Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer
Generationsväxling på en skogsfastighet: dessa tips hjälper dig att lyckas
Artikel | 4 min

Generationsväxling på en skogsfastighet: dessa tips hjälper dig att lyckas

Läs mer
Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga
Artikel | 1 min

Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga

Läs mer