Värdet stiger när skogen vårdas

Din skog behöver vård och avverkningar för att utvecklas till en värdefull stockskog. En aktiv skogsvård förkortar omloppstiden så att du kan avverka tidigare och förnya skogen med nya plantor. Genom att investera i skogsodling och plantskogsskötsel får du avkastning på investeringen i form av fördubblade avverkningsinkomster under skogens omloppstid.

 Vårdåtgärder och gallringar vid rätt tidpunkt förbättrar skogens avkastning. På så sätt belönas skogsägaren med större intäkter från virkesförsäljning både under gallringsavverkning och under slutavverkning. Vid sidan av god avkastning ger en god skogsvård också ökad mångfald och större rekreationsvärde i skogen.

Se avkastningen på en exempelskog nedan, då vårdåtgärderna och
avverkningarna utförs i rätt tid

Utgångspunkt: Granskog på frisk mo i mellersta Finland. 

Skogsägarens målsättningar: ekonomisk vinst, rekreation, skogen som arv till barnen 

Tidig röjning av plantbestånd

 • Ca 5-årigt, meterhögt plantbestånd
 • Plantbeståndet utvecklas och blir livskraftigt.
 • Kostnaderna för senare plantskogsvård blir lägre.

Gallring av plantbestånd

 • Ca 15-årigt, 3-7 meter högt plantbestånd
 • Ökar virkesavkastningen med 30 %
 • Genom att sköta plantskogen får du upp till 100 % större avverkningsinkomster under omloppstiden. 

Förstagallring

 • Ca 35 år gammalt trädbestånd
 • Avverkning 50 m3/ha. 
 • En god tidig vård ger belöning i form av avverkningsinkomster redan vid den första gallringen. 

Gallring

 • Ca 50 år gammalt trädbestånd
 • Avverkning 70 m3/ha
 • Du får inkomster och säkerställer en lönsam slutavverkning.

Förnyelseavverkning

 • Ca 70 år gammalt trädbestånd
 • Avverkning 330 m3/ha

Avverkningsinkomster över 15 000 €

Årlig medeltillväxt under omloppstiden 6,5 m³/ha 

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer