Ensiharvennuksen tuotto näkyy metsänomistajan tilipussissa: Arvo nousee, kun metsää hoitaa

Metsäsi tarvitsee hoitoa ja hakkuita kehittyäkseen arvokkaaksi tukkimetsäksi. Aktiivinen metsänhoito lyhentää kiertoaikaa, ja pääset korjaamaan sadon nopeammin. Sijoittamalla metsänviljelyyn ja taimikonhoitoon saat niihin käytetyt rahat takaisin tuplahakkuutulona metsäsi kiertoaikana.

Oikea-aikainen hoito ja harvennukset parantavat metsän tuottoa. Palkintona siitä saat paremmat puunmyyntitulot niin harvennushakkuista kuin päätehakkuista. Kun hoidat mesääsi hyvin, hyvän tuoton lisäksi myös luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat.

Katso esimerkkimetsikön tuotto, kun hoitotoimet ja hakkuut on tehty oikea-aikaisesti

Lähtötilanne: Kuusikko tuoreella kankaalla Väli-Suomessa. Metsänomistajan tavoitteina on taloudellinen tuotto, virkistyskäyttö, metsä perintönä lapsille.

Taimikon varhaisperkaus

 • noin 5-vuotias metrin mittainen taimikko
 • Taimikko kehittyy elinvoimaiseksi.
 • Myöhemmän taimikonhoidon kustannukset alenevat.

Taimikon harvennus

 • noin 15-vuotias taimikko, puusto 3-7 metrin mittaista​
 • Lisää puun tuotosta 30%.
 • Hoitamalla taimikon saat jopa 100% enemmän hakkuutuloja kiertoajan kuluessa.

 Ensiharvennus

 • noin 35-vuotias puusto
 • ​Hakkuupoistuma 50 m3/ha.
 • Hyvä varhaishoito palkitsee hakkuutuloilla jo ensiharvennuksessa

 Harvennus

 • noin 50-vuotias puusto
 • ​Hakkuupoistuma 70 m3/ha.
 • Saat tuloja ja varmistat tuottavan päätehakkuun.

Uudistushakkuu

 • noin 70-vuotias puusto
 • Hakkuupoistuma 330 m3/ha.

Hakkuutulot yli 15 000 €.

Kiertoajan vuotuinen keskikasvu 6,5 m3/ha

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Kestävän metsätalouden perusteet
Artikkeli | 3 min

Kestävän metsätalouden perusteet

Lue lisää