Vad händer i plantskolan på vintern?

På vintern är det full rulle i UPM:s plantskola i Jorois. Att täcka miljontals plantor med konstgjord snö, göra kvalitetskontroller och dela in plantor enligt ursprung är bara en del av de uppgifter som utförs vintertid.

Många blir överraskade när de hör vad som händer i UPM:s plantskola i Jorois på vintern. Det finns mycket att göra hela vintern så att skogsägarna får plantor och frön av hög kvalitet till sina skogar.

Fem viktiga uppgifter på vintern

  1. Täckning av plantorna med konstgjord snö
  2. Plantindelning enligt ursprung
  3. Planering av produktionen
  4. Kvalitetskontroller och grobarhetsförsök
  5. Underhållsåtgärder och förberedande åtgärder

 

Konstgjord snö skyddar plantorna

En av vinterns mest omfattande åtgärder är att täcka plantorna med konstsnö. Plantorna övervintrar ute på ett område som omfattar flera hektar. Varje planta täcks med en halv meter snö som skyddar plantan mot köld och mot skador som orsakas av den kalla vårvinden.

För denna åtgärd krävs en köldperiod på ett par veckor. Vanligen utförs åtgärden i januari–februari. Våra entreprenörers snökanoner tillverkar sammanlagt cirka 40 000 kubikmeter snö. Plantorna är snötäckta ända till slutet av april.

Även vid växthusen görs mycket snöröjning. Det får inte samlas snö ovanpå eller på sidorna av växthusen, eftersom de inte klarar av tyngden.

 

Snökanonerna tillverkar nästan 40 000 kubikmeter snö som skydd för plantorna. 

Plantindelningen säkerställer ursprunget

Vinterns andra stora projekt är att indela miljontals plantor kommunvis enligt ursprung i januari–februari. Arbetet görs med hjälp av Exceltabeller. Vi levererar plantor till olika delar av landet. Det är viktigt att varje planta lämpar sig för det geografiska område där den planteras. För att vi ska kunna odla plantor av rätt ursprung bör kunderna beställa plantorna i god tid. 

Fröna ska också vara av rätt ursprung. Fröna börjar packas i början av februari. Varje kund får frön av rätt ursprung packade i burkar. Dessutom säkerställer vi att påskrifterna är lagstadgade. På detta sätt är kundernas fröförsändelser klara för sådd i början av maj.

Produktionen kräver planering

Plantproduktionen planeras alltid 1–2 år på förhand. I slutet av januari går vi igenom plantbeställningar, förhandsbeställningar och prognoser för de närmaste åren och utarbetar produktionsplaner utifrån dessa. Då kan vi odla precis rätt mängd plantor av rätt ursprung för kundernas skogar.

Det är viktigt att vi får plantbeställningarna i tillräckligt god tid. Den bästa tidpunkten för en plantbeställning är i samband med en virkesaffär.

Kvalitetssäkring ger friska plantor

Innan en enda planta skickas till kunderna på våren underkastas plantor av varje ursprung kvalitetskontroller.

Vi gräver fram testpartier av plantorna ur snön och i mars får dessa plantor visa sin förmåga vid rätta temperaturer och fuktförhållanden i växthus. På detta sätt säkerställer vi att kunden får plantor av hög kvalitet till sina skogar under den kommande växtperioden.

 

 

 

Även fröna testas. Genom grobarhetsförsök säkerställer vi att fröna börjar gro i kundernas skogar.

Vi underhåller 18 växthus

Den nya produktionen inleds i slutet av mars. Dessförinnan skaffar vi allt material, frön, torv och råmaterial för produktionen samt planerar nödvändiga investeringar. Under säsongen behövs också extra arbetskraft. Rekryteringen av nya arbetstagare börjar i januari.

Dessutom underhåller och granskar vi alla maskiner och anordningar samt uppdaterar anvisningarna. Vi har 18 växthus, vilket innebär mycket arbete.

I maj börjar vi skicka ut plantor

Under de första veckorna i april börjar vi väcka plantorna. Vi breder ut torv ovanpå konstsnön. Torven drar till sig solstrålar och får snön att smälta. Samtidigt hoppas vi på vårregn som gör att snön smälter snabbare.

När snön har smält kvicknar plantorna till och sträcker på sig. I maj är de pigga plantorna redo att skickas till kunderna.

Kom ihåg att beställa plantor i samband med en virkesaffär

  • Det är bäst att beställa plantorna i samband med en virkesaffär. Då säkerställer du att du får den mängd plantor du behöver.
  • Om du beställer plantorna först på våren kan det hända att det inte längre finns plantor eller att du måste vänta längre på leveransen.
  • I samband med en virkesaffär är det enkelt att beställa plantor. Det är bara att tala med din egen skogskundansvariga.

Sök kontaktuppgifter till våra skogskundansvariga

 

Titta på videon (på finska)

 

Läs mer om hur du får våra plantor till din egen skog

UPM Skogsförnyelse
Kollektion

UPM Skogsförnyelse

Läs mer
Små björkplantor från UPM:s plantskola i Jorois
Artikel | 2 min

Små björkplantor från UPM:s plantskola i Jorois

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer