Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Känns det besvärligt att fylla i skogsskattedeklarationen? Här får du några tips och aktuell information gällande skogsbeskattningen.

1. Gör skogsskattedeklarationen elektroniskt

Använd UPM Skogs webbtjänst och gör skogsskattedeklarationen elektroniskt med hjälp av den.

Uppgifter om virkesaffärer och skogsvårdsåtgärder som gjorts med UPM införs automatiskt i tjänsten. Skatteanteckningar som gjorts med programmet överförs till rätta kolumner på skatteblanketterna. Därefter är det enkelt att skicka blanketten elektroniskt till skatteförvaltningen.

2. Kom ihåg att meddela både inkomster och utgifter för skogsbruket

I skogsbeskattningen kan du dra av alla kostnader som hänför sig till inkomstens förvärvande i skogsbruket, även om du inte har haft inkomster under året. Avdragen sänker skatten som ska betalas. Om utgifterna överstiger inkomsterna, uppstår en förlust som skatteförvaltningen drar av från övriga kapitalinkomster (inte överlåtelsevinst), eller som underskottsgottgörelse från skatt.

3. Dra nytta av skogsavdraget

Kom ihåg att dra nytta av det eventuella skogsavdraget i beskattningen om du har en outnyttjad grund för skogsavdrag. Skatteförvaltningen gör inte skogsavdraget automatiskt, utan skogsägaren ska själv yrka på det. Skogsavdraget sänker den skattepliktiga andelen för skogsbrukets kapitalinkomster.

4. Använd utgiftsreservering vid behov

Inom skogsbruket händer det ofta att inkomsterna och utgifterna fördelar sig på olika år. Till exempel vid förnyelseavverkning utförs förnyelsearbetena ofta först ungefär ett år efter avverkningen. Då fördelas utgifter och inkomster på olika år. Med hjälp av en utgiftsreservering kan skogsägaren överföra en del av skogsbrukets kapitalinkomster för att beskattas under kommande år och skattebördan fördelas också jämnare.

5. Gör noggranna anteckningar och lagra dem

Gör upp noggranna anteckningar. Skatteförvaltningen godkänner även kvitton som lagrats i bildform. Du kan fotografera dina kvitton och lagra dem elektroniskt t.ex. i en molntjänst. Kom ihåg att granska bildkvaliteten, så att också detaljerna är läsliga. För resekostnader som hänför sig till skogsbruket är det bra att anteckna bl.a. resedag, rutt, resans längd och orsak.

6. Kom ihåg att betala mervärdesskatten före utgången av februari

En momsskyldig skogsägare som hör till årsförfarandet kan lämna in anmälan om skatter på eget initiativ elektroniskt i UPM Skogs webbtjänst. Eventuell moms som ska återbäras betalas i skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

7. Du får automatiskt företagaravdrag på skogsbrukets kapitalinkomster

Från beskattningsåret 2017 tillämpas ett företagaravdrag på 5 procent på skogsbrukets kapitalinkomster. Skatteförvaltningen beräknar avdraget efter att skogsägaren har lämnat in skattedeklarationen 2C. Du behöver alltså inte göra något. Du ser företagaravdraget i beskattningsbeslutet.

8. Skogsgåvoavdrag

Om du fått skogsegendom i gåva, har du eventuellt rätt till skogsgåvoavdrag. Avdraget kan göras för första gången i 2017 års beskattning. Anmälan om avdrag kan du göra på blanketten som bifogats den förhandsifyllda personliga skattedeklarationen, dvs. den krävs inte på blanketten 2C.

9. Dra nytta av experthjälp

Om det känns besvärligt att fylla i skogsskattedeklarationen, kan du få hjälp med den. I UPM Skogsskattetjänst kan professionella bokförare fylla i skogsskattedeklarationen för din räkning med en fullmakt för elektroniska tjänster. Vänd dig till UPM Skogs kundservice om du har frågor som gäller detta.

 

 

Läs mer om vår skogsskattetjänst

UPM Skogsskattetjänst
Kollektion

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer
Skötseln av skogssammanslutningarnas ärenden med fullmakt ändrar – så här börjar du använda Suomi.fi-fullmakter
Artikel | 5 min

Skötseln av skogssammanslutningarnas ärenden med fullmakt ändrar – så här börjar du använda Suomi.fi-fullmakter

Läs mer