Metsäverotus: Vinkit metsäveroilmoituksen täyttämiseen

Tuntuuko metsäveroilmoituksen täyttäminen työläältä? Tässä on vinkkejä ja ajankohtaista tietoa metsäverotuksen laadintaan.

1. Tee metsäveroilmoitus sähköisesti

Ota UPM Metsä -verkkopalvelu käyttöön ja tee sen avulla metsäveroilmoitus sähköisesti.

Palveluun tulevat automaattisesti UPM:n kanssa tehtyjen puukauppa- ja metsänhoitotapahtumien tiedot. Ohjelmalla tehdyt verokirjaukset siirtyvät verolomakkeille oikeisiin sarakkeisiin, ja sähköinen lähettäminen verohallintoon on tämän jälkeen helppoa.

2. Muista ilmoittaa tulojen lisäksi metsätalouteen kohdistuneet menot

Voit vähentää metsäverotuksessa kaikki metsätalouden tulonhankkimiseen kohdistuneet kustannukset, vaikka et olisi saanut samana vuonna tuloja. Vähennykset pienentävät maksettavan veron määrää. Jos menoja kertyy enemmän kuin tuloja, syntyy tappiota, jonka verottaja vähentää muista pääomatuloista (ei luovutusvoitosta) tai alijäämähyvityksenä.

3. Hyödynnä metsävähennys

Muista hyödyntää verotuksessa mahdollinen metsävähennystä, jos sinulla on käyttämätöntä metsävähennyspohjaa. Verottaja ei tee automaattisesti metsävähennystä, vaan metsänomistajan on sitä itse vaadittava. Metsävähennyksen käyttö pienentää metsätalouden pääomatulon veronalaista määrää.

4. Käytä tarvittaessa menovarausta

Metsätaloudessa voi usein olla tilanne, että metsätalouden tulot ja menot jaksottuvat eri vuosille. Esimerkiksi uudistushakkuissa uudistamistyöt tehdään usein vasta noin vuoden päästä hakkuusta. Tällöin tulot ja menot jakautuvat eri vuosille. Menovarauksella metsänomistaja voi siirtää osan metsätalouden pääomatuloista verotettavaksi tuleville verovuosille ja verorasitus jakautuu myös tasaisemmin.

5. Tee huolelliset muistiinpanot ja arkistoi ne

Laadi muistiinpanot huolellisesti. Verottaja hyväksyy tositteiden arkistoinnin myös kuvamuodossa. Voit valokuvata tositteesi ja säilöä ne sähköisesti esimerkiksi pilvipalveluun. Muista tarkistaa kuvanlaatu, jotta myös yksityiskohdat ovat luettavissa. Metsätalouden matkakustannuksista on hyvä kirjoittaa muistiin muun muassa matkapäivä, -reitti, -pituus ja matkan syy.

Lue usein kysytyt kysymykset verkkopalvelun käytöstä metsäveroilmoituksen laatimisessa

6. Muista maksaa arvonlisävero helmikuun loppuun mennessä (vuosimenettelyssä olevat)

Vuosimenettelyssä oleva arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja voi jättää ilmoituksen oma-aloitteisista veroista sähköisesti UPM Metsä -verkkopalvelussa. Mahdollinen palautettava arvonlisäveron määrä tulee maksaa verohallinnon OmaVeropalvelussa.

7. Saat automaattisesti metsätalouden pääomatulojen yrittäjävähennyksen

Verovuodesta 2017 alkaen metsätalouden pääomatuloihin on kohdistunut viiden prosentin yrittäjävähennys. Verottaja laskee vähennyksen puolestasi, kun on saanut metsänomistajalta ensin 2C-veroilmoituksen. Sinun ei siis tarvitse tehdä mitään. Näet yrittäjävähennyksen määrän verotuspäätöksestäsi.

8. Metsälahjavähennys

Jos olet saanut lahjana metsäomaisuutta, sinulla voi olla oikeus metsälahjavähennykseen. Vähennystä olet voinut vaatia vuoden 2017 verotuksesta lähtien. Vähennysvaatimuksen voit tehdä henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen liitelomakkeella eli sitä ei vaadita 2C-veroilmoituksella.

9. Hyödynnä ammattilaisten apua

Mikäli metsäveroilmoituksen tekemien tuntuu hankalalta, sen tekemiseen voi saada apua. UPM Metsäveropalvelussa kirjanpidon ammattilainen voi laatia metsäveroilmoitukset puolestasi antamasi sähköisen asioinnin valtakirjan valtuuttamana. Kysy tästä mahdollisuudesta lisää UPM Metsän asiakaspalvelusta.

 

 

Lue lisää metsäveropalvelustamme

UPM Metsäveropalvelu
KOKOELMA

UPM Metsäveropalvelu

Lue lisää
Metsistä on monta mielipidettä
Blogi | 1 min

Metsistä on monta mielipidettä

Lue lisää
Parannuksia UPM Metsä -verkkopalvelun käyttäjäkokemukseen ja ominaisuuksiin
Artikkeli | 3 min

Parannuksia UPM Metsä -verkkopalvelun käyttäjäkokemukseen ja ominaisuuksiin

Lue lisää
Puut tehokkaasti tehtaalle
Blogi | 1 min

Puut tehokkaasti tehtaalle

Lue lisää