UPMMetsä

Metsäverotus: Vinkit metsäveroilmoituksen täyttämiseen

Tuntuuko metsäveroilmoituksen täyttäminen työläältä? Tässä on vinkkejä ja ajankohtaista tietoa metsäverotuksen laadintaan.

1. Tee metsäveroilmoitus sähköisesti

Ota UPM Metsä Verkkopalvelu käyttöön ja tee sen avulla metsäveroilmoitus sähköisesti.

2. Muista ilmoittaa tulojen lisäksi metsätalouteen kohdistuneet menot

Voit vähentää metsäverotuksessa kaikki metsätalouden tulonhankkimiseen kohdistuneet kustannukset, vaikka et olisi saanut samana vuonna tuloja. Vähennykset pienentävät maksettavan veron määrää. Jos menoja kertyy enemmän kuin tuloja, syntyy tappiota, jonka verottaja vähentää muista pääomatuloista (ei luovutusvoitosta) tai alijäämähyvityksenä.

3. Hyödynnä metsävähennys

Muista hyödyntää verotuksessa metsävähennystä, jos sinulla on käyttämätöntä metsävähennyspohjaa. Verottaja ei tee automaattisesti metsävähennystä, vaan metsänomistajan on sitä itse vaadittava. Metsävähennyksen käyttö pienentää metsätalouden pääomatulon veronalaista määrää.

4. Käytä tarvittaessa menovarausta

Metsätaloudessa voi usein olla tilanne, että metsätalouden tulot ja menot jaksottuvat eri vuosille. Esimerkiksi uudistushakkuissa uudistamistyöt voidaan tehdä vasta noin vuoden päästä hakkuusta. Tällöin tulot ja menot jakautuvat eri vuosille. Menovarauksella metsänomistaja voi siirtää osan metsätalouden pääomatuloista verotettavaksi tuleville verovuosille.

5. Tee huolelliset muistiinpanot ja arkistoi ne

Laadi muistiinpanot huolellisesti. Verottaja hyväksyy tositteiden arkistoinnin myös kuvamuodossa. Voit valokuvata tositteesi ja säilöä ne sähköisesti esimerkiksi pilvipalveluun. Muista tarkistaa kuvanlaatu, että myös yksityiskohdat ovat luettavissa. Metsätalouden matkakustannuksista on hyvä kirjoittaa muistiin muun muassa matkapäivä, matkareitti, -pituus ja matkan syy.

6. Muista maksaa arvonlisävero helmikuun loppuun mennessä

Arvolisäverovelvollinen metsänomistaja voi jättää arvolisäveroilmoituksen sähköisesti UPM Metsän verkkopalvelussa tai verottajan OmaVero-palvelussa. Arvolisäveron määrän voit maksaa verottajan OmaVeropalvelussa.

7. Saat automaattisesti metsätalouden pääomatulojen yrittäjävähennyksen

Verovuodesta 2017 alkaen metsätalouden pääomatuloihin on kohdistunut 5 prosentin yrittäjävähennys. Verottaja laskee vähennyksen puolestasi. Sinun ei siis tarvitse tehdä mitään. Näet yrittäjävähennyksen määrän verotuspäätöksestäsi.

8. Metsälahjavähennys

Jos olet saanut lahjana metsäomaisuutta, sinulla voi olla oikeus metsälahjavähennykseen. Vähennystä olet voinut vaatia vuoden 2017 verotuksesta lähtien. Vähennysvaatimuksen voit tehdä henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen liitelomakkeella.

9. Hyödynnä ammattilaisten apua

Mikäli metsäveroilmoituksen tekemien tuntuu hankalalta, sen tekemiseen voi saada apua. UPM Metsäveropalvelussa kirjanpidon ammattilainen voi laatia metsäveroilmoitukset puolestasi antamasi sähköisen asioinnin valtakirjan valtuuttamana.

 

 

Lue lisää metsäveropalvelustamme

UPM Metsäveropalvelu
Palvelut | 06/28/2017 13:44:54 | 2 min

UPM Metsäveropalvelu

Lue lisää
Metsänomistajan asiakaskokemus mittarissa
Artikkeli | 4 min

Metsänomistajan asiakaskokemus mittarissa

Lue lisää
Toimihenkilöiden maastokoulutus Parikkalassa antoi käytännön eväitä asiakastyöhön, turvallisuuteen ja vastuullisen metsänhoidon käytäntöihin
Artikkeli | 4 min

Toimihenkilöiden maastokoulutus Parikkalassa antoi käytännön eväitä asiakastyöhön, turvallisuuteen ja vastuullisen metsänhoidon käytäntöihin

Lue lisää
Puukaupan hinnoitteluetu takaa hyvät kaupat
Blogi | 4 min

Puukaupan hinnoitteluetu takaa hyvät kaupat

Lue lisää