Små björkplantor från UPM:s plantskola i Jorois

I flera år har vi prövat på att odla små vårtbjörksplantor i bolagets egna skogar. En del av våra kunder har också bekantat sig med de små björkarna, och odlingsresultaten har varit uppmuntrande.

Vår plantskola i Jorois har aktivt utvecklat frö- och plantmaterial som lämpar sig för att planteras både manuellt och med maskin, och som forskning har visat växer utmärkt i finländska skogar. De små björkplantorna är resultatet av utvecklingsarbetet som utförts av våra skogsodlingsexperter.

”Enligt vår erfarenhet är det inte längre befogat att använda stora björkplantor i skogsodlingen”, konstaterar direktör Jorma Saarimaa. ”Stora plantor planteras antingen med planteringshacka eller stora planteringsrör. Arbetet är tungt, dyrt och långsamt, vilket höjer kostnaderna i onödan. Odlingsmaterialet blir också dyrare.”

”Våra erfarenheter av små björkar är goda, och på basis av dem litar vi på den nya produkten”, berättar plantskolans direktör Anne Immonen. ”Vi har därför beslutat oss för att sluta använda stora björkar i skogsodlingen och övergå till små björkar. Det minskar odlingskedjans totala kostnader och gör den konkurrenskraftig jämfört med odlingskedjan för gran.”

juuri-istutettu-pikku-koivu-ja-koivu-kolmen-kasvukauden-jalkeen.jpg

En liten björkplanta är cirka 10 cm lång när den planteras. Efter tre tillväxtperioder är den lilla björkens längd redan dubbelt längre än 140 cm.

”Den lilla björken växer raskt i terrängen, den är kostnadseffektiv, behaglig att plantera med det normala planteringsröret som används för att plantera gran eller med planteringsmaskin, och den är lätt att transportera i terrängen”, fortsätter Anne. ”Vad mer kan man önska sig från en liten björk!”

Genom att plantera björken mitt på sommaren i varm jord när dess rötter är som aktivast garanterar man en god början på tillväxten redan under det första tillväxtåret. Små björkar kan planteras antingen med planteringsrör eller med maskin.

Maskinplanteringsvisningar runt om i Finland

Vi är pionjär i utvecklingen av skogsvårdsarbeten. I samarbete med företagare har vi utvecklat både maskinell plantering och maskinell plantskogsskötsel. En väsentlig del av detta utvecklingsarbete är utvecklingen som utförs i plantskolan.

Man kan bekanta sig med maskinell plantering och maskinell röjning/slyrensning på arbetsdemonstrationerna som vi ordnar runt om i Finland. Evenemangens datum finns i evenemangskalendern på vår webbplats.

Du kan beställa maskinell plantering och maskinell röjning till din egen skog via vår skogskundansvariga.

Kontaktuppgifterna får du genom vår kontaktuppgiftssökning eller genom att ringa 0204 16 121. Du kan också lämna en elektronisk kontaktbegäran.

 
 

Läs om hur du kan få plantor från Jorois plantskola till din egen skog

UPM Skogsförnyelse
Kollektion

UPM Skogsförnyelse

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer
Förädling ökar skogens avkastning och tillväxthastighet
Artikel | 5 min

Förädling ökar skogens avkastning och tillväxthastighet

Läs mer